Visa sökformulär

Cykling och cykelvägar

Västerås stad har ett av Sveriges bästa cykelvägnät med cirka 38 mil gång- och cykelvägar och flera vackra utflyktsleder. Dessutom finns flera hundra tunnlar och broar som gör att du inte behöver korsa gator.

För vem

För dig som vill cykla mera

Cykelkarta

Med er hjälp har vi tagit fram en uppdaterad version av cykelkartan. Mycket har ändrats i Västerås sedan den förra kartan togs fram 2013.
Här är nya cykelkartan.länk till annan webbplats

Här kan du ladda ner en utskriftbar version av cykelkartan. 
Cykelkarta.  PDF
Vill du ha en tryckt version kan du hämta den gratis i stadshusentrén och hos turistbyrån.

Cykelleder

Runt Västerås finns två cykelleder.

TMF (Träning Motion Fritid) är ett nätverk av cykelvägar runt hela Västerås kommun. TMF-leden är cirka 600 km och går till 90 procent på asfalterade vägar. Syftet är att stimulera till närmotion och närturism. Leden är tydligt skyltad och karta med sevärdhetsbeskrivning kan köpas hos Västerås turistbyrå.

Skylt med cykelkarta

Mälardalsleden består av 444 km cykelväg runt Mälaren. Leden går till 90 procent på asfalterade vägar. Den är tydligt utmärkt med röda skyltar. Kartan kan köpas hos Västerås turistbyrå.

Cykelparkeringar

Vi har flera cykelparkeringar i centrum så att du kan parkera cykeln så att den inte står i vägen för andra. I cykelställen kan du ofta låsa fast cykeln på ett säkert sätt. På Erik Hahrs gata och Smedjegatan finns cykelparkering för cyklar med kärra och andra större cyklar.

Broschyr till fastighetsägare om den perfekta cykelparkeringen.PDF

Luftpumpar

Vi har luftpumpar på 16 platser:

 • Björnövägen: Vid Actibump.
 • Bäckby: Lisjögatan
 • Centralstationen
 • Erikslund: Vid cirkulationsplatsen vid McDonalds
 • Framnäsbadet: Manuell pump.
 • Hälla shopping
 • Lögarängsbadets entré
 • Malmabergsgatan: I korsningen med Tråddragargatan
 • Mälardalens högskola
 • Pilgatan
 • Rocklunda
 • Rönnby: På Rönnbyvägen vid cykelvägen mot Skultuna. Där finns även en vattenpost för den som behöver fylla vattenflaskan
 • Skallbergsmotet: Korningen Emausgatan-Bergslagsvägen. Manuell pump
 • Stora Torget
 • Växhuset: Vid Viktor Larssons plats
 • Skultuna: Biblioteket.

Cykla på vintern

Vi snöröjer och halkbekämpar en del av cykelvägarna före bilvägarna. Vi prioriterar cirka 13 mil av gång- och cykelvägnätet för att du som cyklar på vintern ska kunna ta dig fram. Det prioriterade gång- och cykelvägnätet plogas vid ett snödjup på cirka 2-5 centimeter. Det övriga cykelvägnätet plogas vid ett snödjup på 3-5 centimeter.

Från vintern 2016/2017 och tre år framåt pågår ett försök med sopsaltning längs tre slingor på sammanlagt cirka 2,5 mil. Sopsaltningen fungerar så att en roterande borste borstar bort snön medan ett aggregat bak på fordonet sprutar ut en saltblandat vatten som smälter isen. Det gör att det i princip blir sommarväg även på vintern.  

Prioriterade cykelvägar.PDF

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik

I Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafik kan du läsa mer om hur vi arbetar för att gång- och cykeltrafiken i Västerås ska öka och bli ännu säkrare.

Handlingsplan för ökad och säker gång- och cykeltrafikPDF

Handlingsplan för trafiksäkra passager

Handlingsplanen syftar till att skapa fler hastighetssäkrade gång- och cykelpassager i Västerås. Planen syftar också till att vara ett stöd i arbetet med prioritering av vilka passager som skall hastighetssäkras.

Handlingsplan för trafiksäkra passager 2016-2019PDF

Felanmälan

Här kan du göra felanmälan direkt via datorn.länk till annan webbplats

Du kan ladda ner appen Felanmälan Västerås från App Store eller Google Play.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Cykelbarometer

På fyra platser har vi mätpunkter. Mätarna räknar dem som passerar vid

 • Bondebacken: Cyklister
 • Hamngatan: Fotgängare och cyklister
 • Pilgatan: Fotgängare och cyklister
 • Vasagatan: Vid Tessinparken. Fotgängare och cyklister.

Vid Pilgatan finns en mätare med tydlig display. Där kan du se alla passeringar under aktuell dag och totalt under året. De övriga mätpunkterna ser du om du klickar på länken här nedanför. Du kan zooma in och ut i kartan och du kan ändra språk.

Här finns den digitala räknaren.länk till annan webbplats

Cykelråd

Västerås stad har ett cykelråd som arbetar med att förbättra dialogen mellan Västerås stad, västeråsarna, intresseorganisationer och cykelbranschen. I rådet ingår politiker, tjänstemän, västeråsare och representanter från föreningslivet och näringslivet. Rådet träffas cirka fyra gånger per år.

Länk till cykelrådet:

Svenska cykelstäder

Västerås med i Svenska Cykelstäder

Syftet med föreningen är att driva på utvecklingen av attraktiva städer för att andelen cykelresor ska öka och där cykeln ses som ett självklart transportmedel.  Svenska Cykelstäder samarbetar med Statens väg- och Transportforskningsinstitut (VTI), Trafikverket samt Sveriges kommuner och landsting (SKL).

I Svenska Cykelstäder ingår: Malmö, Göteborg, Stockholm, Lund, Gävle, Linköping, Eskilstuna, Örebro, Helsingborg, Halmstad, Västerås, Uppsala, Umeå, Luleå, Karlstad, Sundsvall och Jönköping.

I styrelsen ingår: Ordförande, Henrik Oretorp Halmstad. Ledamöter: Mikael Vilbaste Västerås, Thomas Rödin Helsingborg, Emma Beringer Lund, Margaretha Wedin Gävle, Lenita Ericsson Luleå, Moa Rasmusson Sollentuna, Anders Samuelsson Jönköping och Elias Aguirre Linköping.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med kl 14 tisdagen den 23 oktober till och med kl 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

 • Cykelbarometern ur funktion

  Cykelbarometern vid Pilgatan är ur funktion och kommer att vara så en bit in i oktober. Anledningen är ledningsarbete. 

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?