Visa sökformulär

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är allvarligt rörelsehindrad kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd och parkera gratis på allmänna parkeringsplatser.

Om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  • Parkeringstillståndet gäller både på handikapparkering och vanlig parkering. Tillståndet gäller i 1-5 år
  • Du som kör en rörelsehindrad får stanna där det är stopp- eller parkeringsförbud för att hjälpa till med av- eller påstigning
  • Tänk på att bilen inte får hindra andra eller orsaka trafikfara och att du inte får stanna längre än nödvändigt.
För vem

Vem kan få?

  • Du som är allvarligt rörelsehindrad kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd
  • För att få ett parkeringstillstånd ska du ha svårigheter att ta dig från bilen till dit du ska
  • Du som är rörelsehindrad och är passagerare kan endast få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns
  • Tillståndet är personligt och får bara  användas av den person som det är utfärdat för.
Så här gör du

Hur går det till?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Västerås stads kontaktcenter. Du kan inte ansöka via internet eftersom vi behöver ett aktuellt läkarintyg.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.Word

Vi behandlar din ansökan. Vi kan behöva kompletterande läkarintyg.

Du får beslut efter 4-5 veckor. Om du får ja på din ansökan ska du skicka in ett foto. Det färdiga tillståndet kan du hämta i stadshusets entré efter cirka 2 veckor.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Start för asfalteringssäsongen

    På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?