Visa sökformulär

Studentflak

Studentkortegen

I Västerås är kortegevägen Vasagatan i sydlig riktning till Stora Gatan för vidare färd västerut mot Västra Ringvägen. 2018 pågick kortegen den 8 juni klockan 11.30-14.00.

Information om när eleverna springer ut finns på respektive skolas egen webbplats.

Länk till karta med alla gymnasieskolor i Västerås

Vilka regler finns?

 • För att flaket ska vara godkänt gäller följande regler:
 • Klassrepresentant och vuxen flakvärd måste delta i Polisens informationsmöte
 • Ingen alkohol är tillåten
 • Inga glasflaskor på flaken
 • Det får inte vara för många passagerare. De ska sitta eller stå så att det inte uppstår någon fara
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken som ska vara minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska vara fastsatta
 • Utrymmet för passagerarna får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna
Studenter på studentflak
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om en mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. För traktor med släp krävs dock B-körkort
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta
 • Dragfordon och släp får vara max 12 meter långt tillsammans. Anledningen är att det annars finns risk för skador på åskådare när ett långt ekipage ska svänga i korsningen Vasagatan-Stora Gatan.

Att tänka på

 • Det är föraren som är ansvarig för ekipaget. Om studentflaket inte är trafiksäkert får det inte köras i kortegen
 • Säkerheten ökas om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer
 • Planera färdvägen noga med hänsyn till bland annat strömförande ledningar, broar och miljözoner
 • En flakvärd som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?