Visa sökformulär

Att bilda förening

En förening är en grupp av personer som har ett gemensamt intresse. Alla har rätt att bilda en förening.

Vad innebär det?

Är ni en grupp människor som samlas kring ett gemensamt intresse? För att få verksamhetsbidrag behöver ni vara en förening. Västerås stad stödjer idrotts-, fritids- och kulturföreningar med ekonomiskt bidrag. Föreningar för personer med funktionsnedsättning, sociala föreningar med särskild inriktning samt pensionärsföreningar får också ekonomiskt stöd från staden. Stödet är till för att olika föreningar ska kunna ha en utvecklande och främjande verksamhet av god kvalitet samt medverka till bredd och mångfald.

Så här gör du

Så här går ni tillväga för att bilda en förening

Läs vår broschyr Att bilda ideell föreningPDF

Så här bildar ni en förening:

Besluta vad föreningen ska ha för verksamhet samt skriv förslag till stadgar. Stadgar är skrivna regler för föreningens arbete. De beskriver föreningens syfte, regler och arbetssätt.

Håll sedan ett möte där ni bildar föreningen. Mötet kallas konstituerande möte. I protokollet från mötet ska det stå att ni har beslutat om:

 • Att bilda föreningen
 • Anta förslag till stadgar
 • Styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
 • Medlemsavgift
 • Protokollet ska vara underskrivet av ordförande, sekreterare och justerare.

Därefter ska ni ha ett årsmöte. Då bildas föreningen formellt. För att kunna skaffa ett postgiro- eller bankkonto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll. Ni måste ha postgiro eller bankgiro samt organisationsnummer för att söka kommunala bidrag. Organisationsnummer får ni av Skatteverket.

När ni har bildat föreningen

När ni har bildat förening kan ni ansöka om att vara med i Västerås stads föreningsregister. Om föreningens verksamhet uppfyller vissa kriterier kan ni också söka ekonomiskt stöd. Hur det går till kan ni läsa mer om på sidan Bidrag, stöd och stipendier. Kontaktcenter kan hjälpa er med att ansöka om ekonomiskt stöd. När er ansökan har blivit godkänd får ni besked om det.

För vem

Juridiska krav för att bilda en förening

För att en förening ska få vara just en förening ställs ett antal juridiska krav. De viktigaste är att föreningen ska:

 • Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad.
 • Ha en styrelse.
 • Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift.
 • Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte
 • Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet.
 • Ha medlemmar.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Västerås stad stödjer ideella föreningar med ekonomiskt bidrag. Föreningar som kan få stöd är idrotts-, fritids- och kulturföreningar, föreningar för personer med funktionsnedsättning, sociala föreningar med särskild inriktning samt pensionärs- och väntjänstföreningar. Stödet är till för att olika föreningar ska kunna ha en utvecklande och främjande verksamhet av god kvalitet samt medverka till bredd och mångfald. Det är olika nämnder som beslutar om stöd beroende på vilken typ av förening det gäller. Därför gäller olika regler för olika typer av förening och verksamhet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 5

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nu börjar vi bygga på Bäckby

  I vårt arbete med utveckling av Bäckby har vi stött på kommentarer om att utvecklingen går så långsamt. Det var då det, nu kommer det att gå undan.

 • Västerås stad fortsätter att spola isbanor

  Liksom tidigare vintrar kommer Västerås stad även i fortsättningen att spola isbanor i stadsdelarna. Tekniska nämnden ändrade på tisdagen sitt tidigare beslut sedan finansieringen lösts.

 • Tyck till om kulturlivet!

  Både Västerås stad och Region Västmanland arbetar nu med handlingsplaner för kultur. Hur tycker du att kulturlivet ska utvecklas? Tyck till och påverka genom att fylla i kulturdialogens enkät. Den ligger ute till söndagen den 10 december.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?