Boka hall eller idrottsanläggning

För vem

Vem kan boka?

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen hyr ut idrottsanläggningar som Västerås stad ansvarar för, genom systemet Interbook Go. Lokalerna kan bokas av föreningar, företag, förvaltningar och privatpersoner. Föreningar med ungdomsverksamhet som är godkända av Västerås stad har företräde. Vi hyr inte ut fristående skolors lokaler eller industri- och lagerlokaler.

Så här gör du

Hur går det till?

Vad kostar det?

Prisuppgifter hittar du längre ner på den här sidan, eller genom att skapa ett konto och logga in i bokningssystemet.

När är det ledigt?

Du kan hitta lediga tider för den lokal du vill hyra utan att vara inloggad, men för att skicka bokningsförfrågan behöver du ha ett konto och logga in.

Hur bokar jag?

Skicka in din bokningsförfrågan via bokningssystemet. Vi behandlar din ansökan inom två arbetsdagar. Du får svar via den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

Hur betalar jag?

Vid godkänd bokning betalar du via faktura i efterskott.

Snabbnavigering till vad det kostar att hyra för olika aktiviteter

KIFF förbehåller sig rätten att för annat ändamål (till exempel tävling, uppvisningar, landskamper) disponera lokal eller anläggning på bokad tid. Avbokning ska då ske minst 3 veckor i förväg och meddelas alltid berörd kund. Bokad tid får inte överlåtas i andra hand.

Om avbokning av bokad lokal/anläggning görs 7 arbetsdagar före bokad tid utgår ingen avgift. Sker avbokning senare utgår full avgift.

KIFF ansvarar inte för kundens/deltagarens personliga eller föreningsägda (eller motsvarande) tillhörigheter. Det åligger kunden att ta del av och följa gällande uthyrningsföreskrifter.

Avgifter vid speciella arrangemang

För arrangemang som inte faller inom ramen för gällande avgifter tillämpas specialpris som fastställs vid varje enskilt tillfälle.

Mervärdesskatt

Priserna är i förekommande fall inklusive moms. Momsbeloppet specificeras på bokningsbeskeden och på fakturorna. Vid fakturering sker en avrundning av avgiften inklusive moms till närmast hela krontal.

Mervärdesskatt utgår inte mellan stadens förvaltningar. I den mån bestämmelserna om tillämpning av mervärdesskatt ändras kan avgifterna bli justerade.

Reservation för eventuella prisändringar.

Riktlinjer för hantering av föreningar och övriga hyresgästers hyresskulder

Beslutad av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
2023-09-26, DNR: 2023/00171

Riktlinjer vid hyresskuld:

 • Om hyresskulder finns när ekonomiskt bidrag ska utbetalas från KIFF under året justeras eventuella hyresskulder mot det ekonomiksa bidraget.
 • Idrottsföreningar och andra hyresgäster som inte ansöker om ekonomisk bidrag under året och där hyresskuld uppstår, spärras föreningen i bokningssystemet och förskottsbetalning krävs för nya bokningar.
 • När skuld uppstår och föreningen fått påminnelse ska skulden betalas eller en avbetalningsplan upprättas. Föreningen och EkonomiCenter upprättar en avbetalningsplan på max 6 månader.
 • Om skulden inte betalas blir föreningen avstängd och får inte hyra lokaler och anläggningar om inte en avbetalning upprättas.
 • Om avbetalningsplanen inte följs blir föreningen avstängd och får inte hyra lokaler och anläggningar.
 • Om avbetalningsplan är upprättad och följs men nya skulder uppstår blir föreningen avstängd och får inte hyra lokaler och anläggningar.
 • När avbetalningsplan är upprättad och följs får föreningen hyra anläggningar under tiden.

Bakgrund

Föreningarna har under åren haft skulder till staden och detta ledde 2014 till att dåvarande kultur-, idrotts- och fritidsnämnden beslutade om en riktlinje för uthyrning av lokaler. Riktlinjer för hantering av föreningarnas och hyresgästers hyresskulder behövs för att minska hyresskulderna och nämndens kostnader för osäkra fordringar.

Det finns i dag flera föreningar och andra hyresgäster som hyr lokaler men som inte ansöker om föreningsstöd vilket gjort att staden har svårt att få in hyresskulderna.

Staden har av kommunstyrelsen beslutade riktlinjer för kredit-, fakturerings- och kravverksamhet. I den kommunala organisationen hanterar Ekonomicenter obetalda fordringar, där en påminnelse skickas ut en gång per månad efter förfallodatum, därefter blir det inkassokrav. Om fordran inte betalas stängs föreningen/hyresgästen av från att göra nya bokningar.

Förklaring procenthyra

Vid matcher används procenthyra. Med procenthyra avses hyra grundat på procent av matchintäkterna för följande:

 • Vuxna, ungdom, pensionär och militär.
 • Säsongskort och förköp.
 • Matchsponsorer.
 • Företagssponsring.
 • Max 50 fribiljetter.

Ingen debitering för klubbens funktionärer och ungdomar samt press- och förbundskort.

Detta gäller vid gratismatcher (ingen entréavgift tas): föreningen kan ha en (1) gratismatch per säsong där föreningen betalar minimihyra (grundhyra). Vid fler gratismatcher under pågående säsong ska föreningen betala snitthyra från föregående säsong. Har föreningen gått upp en serie i förhållande till föregående säsong är det minimihyra för nuvarande serie som gäller.

Turnering/cuptaxa

För godkända bidragsberättigade idrottsföreningar som arrangerar barn- och ungdomsturneringar/-cuper för 7–20 år, och som har en
öppen anmälan för alla lag, reduceras planhyran med 50 % av ordinarie junior- och ungdomstaxa.

Avgifter, hyra för bandy, skridsko- och konståkning 2024

ABB Arena Syd

Matchhyra/tävlingshyra är 20 procent. Hyra vid elitmatcher (procenthyra).

 • Elitserien (högsta serien): 86 000 kronor (maxhyra), 10 800 kronor (minimihyra).
 • Allsvenskan (näst högsta) + damserier: 5 400 kronor (minimihyra).
 • Övriga serier seniorer: 2 700 kronor (minimihyra).
 • Junior- och ungdomsmatcher: Timhyra
 • Skridskotävling: 4 300 kronor per dygn

Förklaring procenthyra.

Träningshyra per timme

 • Vecka 28–39: 874 kronor (senior/övriga), 767 kronor (junior/ungdom).
 • Vecka 40–12: 730 kronor (senior/övriga), 465 kronor (junior/ungdom).

Inte verksamma i Västerås: cirka 2 170 kronor/timme (marknadsanpassad prissättning)

Salboheds Arena (tidigare Hakonplan)

Träningshyra per timme

 • Vecka 44–11: 530 kronor (senior/övriga), 365 kronor (junior/ungdom).
 • Vecka 44–11, halv plan: 265 kronor (senior/övriga), 183 kronor (junior/ungdom).
 • Matcher ungdom/junior: timhyra
 • Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa
 • Konståkning/skridsko bokar för ungdomstaxa.
 • Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Avgifter, hyra för ishockey, konståkning och skridsko 2024

ABB Arena Nord

Matchhyra/tävlingshyra är 20 procent. Hyra vid elitmatcher (procenthyra).

 • Allsvenskan (näst högsta serien): 86 000 kronor (maxhyra), 16 000 kronor (minimihyra)
 • Division 1: 43 000 kronor (maxhyra), 5 900 kronor (minimihyra)
 • Övriga seniorserier + damserier: 2 700 kronor (maxhyra)
 • Junior- och ungdomsmatcher: Timhyra
 • Konståkningstävling: 4 300 kronor per dygn

Förklaring procenthyra.

Träningshyra per timme

 • Vecka 28–36: 635 kronor (senior/övriga), 557 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 37–15: 553 kronor (senior/övriga), 365 kronor (junior/ungdom)

Mimerhallen

Matchhyra/tävlingshyra

 • Övriga seniorserier: 2 700 kronor
 • Junior- och ungdomsmatcher: Timhyra
 • Konståkningstävling: 4 300 kronor per dag

Träningshyra per timme

 • Vecka 28–36: 635 kronor (senior/övriga), 557 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 37–15: 553 kronor (senior/övriga), 365 kronor (junior/ungdom)

Råbyrinken och Månskenshallen

Hyra per timme

 • Vecka 40–12: 427 kronor (senior/övriga), 310 kronor (junior/ungdom)
 • Junior- och ungdomsmatcher: Timhyra
 • Konståkningstävling: 4 300 kronor per dygn
 • Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa
 • Konståkning/skridsko bokar för ungdomstaxa.
 • Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Avgifter, hyra för fotboll 2024

Avgifter på Hitachi Energy Arena.

Matchhyra

 • Div 1, elitettan dam: 4 800 kronor (minimihyra)
 • Div 2, amerikansk fotboll, rugby: 1 200 kronor (minimihyra)
 • Div 3: 820 kronor (minimihyra)
 • Övriga serier, seniorer: 630 kronor (minimihyra)
 • Junior- och ungdomsmatcher: 407 kronor (minimihyra)
 • Inte tävlingsmatcher, senior, junior och ungdom: Timhyra
 • Junior- och ungdomstaxa gäller enbart föreningar.

Träningshyra per timme

 • 5-spelsplaner: 107 kronor (senior/övriga), 84 kronor (junior/ungdom)
 • 7-spelsplaner: 159 kronor (senior/övriga), 130 kronor (junior/ungdom)
 • Arena: 333 kronor (senior/övriga), 277 kronor (junior/ungdom)
 • A 9- och 11-spelsplaner: 268 kronor (senior/övriga), 215 kronor (junior/ungdom)
 • B 9- och 11-spelsplaner: 245 kronor (senior/övriga), 187 kronor (junior/ungdom)
 • C 9- och 11-spelsplaner: 202 kronor (senior/övriga), 157 kronor (junior/ungdom)
 • Baseboll, rugby: 238 kronor (senior/övriga), 209 kronor (junior/ungdom)

Träningshyra per timme, konstgräs

 • 11-spelsplan, vecka 1–9: 762 kronor (senior/övriga), 669 kronor (junior/ungdom)
 • 11-spelsplan, vecka 10–17: 480 kronor (senior/övriga), 387 kronor (junior/ungdom)
 • 11-spelsplan, vecka 18–43: 261 kronor (senior/övriga), 209 kronor (junior/ungdom)
 • 11-spelsplan, vecka 44–52: 480 kronor (senior/övriga), 387 kronor (junior/ungdom)
 • 7-spelsplan/halvplan vecka 1–9: 382 kronor (senior/övriga), 335 kronor (junior/ungdom)
 • 7-spelsplan/halvplan vecka 10–17: 240 kronor (senior/övriga), 194 kronor (junior/ungdom)
 • 7-spelsplan/halvplan vecka 18–43: 159 kronor (senior/övriga), 130 kronor (junior/ungdom)
 • 7-spelsplan/halvplan vecka 44–52: 240 kronor (senior/övriga), 194 kronor (junior/ungdom)

Träningshyra per timme, fotbollshallen

 • Vecka 1–9: 485 kronor (senior/övriga), 426 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 10–17: 458 kronor (senior/övriga), 392 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 18–43: 229 kronor (senior/övriga), 196 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 44–52: 458 kronor (senior/övriga), 392 kronor (junior/ungdom)

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Avgifter, hyra för Hitachi Energy Arena 2024

Matchhyra/tävlingshyra är 20 procent. Hyra vid elitmatcher (procenthyra).

 • Superettan (näst högsta serien): 86 800 kronor (maxhyra), 16 300 kronor (minimihyra)
 • Div 1, elitettan dam: 43 400 kronor (maxhyra), 5 970 kronor (minimihyra)
 • Övriga serier, seniorer: 1 200 kronor (minimihyra)
 • Junior- och ungdomsmatcher: 407 kronor (minimihyra)
 • Inte tävlingsmatcher, senior, junior och ungdom: Timhyra

Förklaring procenthyra.

Träningshyra per timme

 • Vecka 1–9: 894 kronor (senior/övriga), 785 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 10–17: 517 kronor (senior/övriga), 418 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 18–43: 333 kronor (senior/övriga), 277 kronor (junior/ungdom)
 • Vecka 44–52: 517 kronor (senior/övriga), 418 kronor (junior/ungdom)

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Hitachi Energy Arena

Avgifter, hyra för friidrott/amerikansk fotboll 2024

Arosvallen

Tävlingshyra

 • 4 700 kronor perdygn.

Träningshyra per timme

 • Friidrott: 209 kronor (senior/övriga), 209 kronor (junior/ungdom)
 • Amerikansk fotboll: 209 kronor (senior/övriga), 209 kronor (junior/ungdom)

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Avgifter, hyra för sporthallar 2024

Västerås Arena

Mälarenergi Arena.

Kristiansborgshallen

Matchhyra/tävlingshyra är 20 procent. Hyra vid elitmatcher (procenthyra).

 • Elitserien (högsta serien): 3 300 kronor (minimihyra)
 • Allsvenskan (näst högsta): 2 900 kronor (minimihyra)
 • Övriga seniormatcher: 1 700 kronor (minimihyra)
 • Junior- och ungdomsmatcher: Timhyra
 • Inte tävlingsmatcher, senior, junior och ungdom: Timhyra

Förklaring procenthyra.

Träningshyra per timme

 • Stora hallen 358 kronor (senior/övriga), 294 kronor (ungdom/junior)
 • Aerobichallen 159 kronor (senior/övriga), 110 kronor (ungdom/junior)
 • Råbyhallen 358 kronor (senior/övriga), 294 kronor (ungdom/junior)

Stora sporthallar: Bäckbyhallen, Fryxellska, Pettersbergsskolan, Wenströmska, Viksängsskolan

 • Hyra per timme 298 kronor (senior/övriga), 232 kronor (ungdom/junior)

Stora gymnastikhallar: Irstaskolan, Klövernhallen, Nybyggeskolan, Rudbeckianska nya, Skiljeboskolan, Önstaskolan, Skultuna GA

 • Hyra per timme 246 kronor (senior/övriga), 186 kronor (ungdom/junior)

Små gymnastiksalar

 • Hyra per timme 159 kronor (senior/övriga), 110 kronor (ungdom/junior)
 • Endast omklädningsrum (2 timmar) 195 kronor

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Avgifter, hyra för Västerås Arena 2024

Matchhyra/tävlingshyra är 20 procent. Hyra vid elitmatcher (procenthyra).

 • Elitserien (högsta serien) 21 700 kronor (maxhyra), 6 000 kronor (minimihyra)
 • Allsvenskan (näst högsta) 3 300 kronor (minimihyra)
 • Övriga seniormatcher 1 700 kronor (minimihyra)
 • Junior- och ungdomsmatch: timhyra
 • Inte tävlingsmatcher, senior, junior och ungdom: timhyra

Förklaring procenthyra.

Träningshyra per timme

 • A-hallen 358 kronor (senior/övriga), 294 kronor (ungdom/junior)
 • B-hallen 210 kronor (senior/övriga), 154 kronor (ungdom/junior)
 • C-hallen 358 kronor (senior/övriga), 294 kronor (ungdom/junior)

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Kommersiella arrangemang, Rocklunda.

Avgifter, hyra för Mälarenergi Arena 2024

Matchhyra/tävlingshyra är 20 procent. Hyra vid elitmatcher (procenthyra).

 • Elitserien (högsta serien) 21 700 kronor (maxhyra), 6 000 kronor (minimihyra)
 • Allsvenskan (näst högsta) 3 300 kronor (minimihyra)
 • Övriga seniormatcher 1 700 kronor (minimihyra)
 • Junior- och ungdomsmatch: timhyra
 • Inte tävlingsmatcher, senior, junior och ungdom: timhyra

Förklaring procenthyra.

Träningshyra per timme

 • A-hallen 358 kronor (senior/övriga), 294 kronor (ungdom/junior)
 • B-hallen 358 kronor (senior/övriga), 294 kronor (ungdom/junior)

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Junior- och ungdomstaxa gäller enbart för föreningar.

Kommersiella arrangemang, Rocklunda.

Avgifter, hyra för kommersiella arrangemang, Rocklunda 2024

 • Kommersiella arrangemang är affärsmässiga arrangemang som inte anordnas av ideell förening.
 • Arrangemang som anordnas av förening som inte är godkänd förening av Västerås stad likställs med kommersiellt arrangemang.
 • De angivna priserna är riktpriser. För varje arrangemang lämnas särskild offert där tillkommande delar och tjänster offereras.
 • Priserna avser arrangemang som genomförs dagtid fram till 23.00. För arrangemang som förutsätter arbeten nattetid tillkommer övertidsersättning.
 • I förekommande fall tillkommer mervärdesskatt.

Västerås Arena och Mälarenergi Arena

 • Arrangemangsdag 84 700 kronor per dag
 • Uppbyggnad/avveckling 37 500 kronor per dag

ABB Arena Syd

 • Arrangemangsdag inklusive befintlig utrustning 94 400 kronor per dag
 • Uppbyggnad/avveckling 43 400 kronor per dag

ABB Arena Nord

 • Arrangemangsdag inklusive befintlig utrustning 51 000 kronor per dag
 • Uppbyggnad/avveckling 26 100 kronor per dag

Mimerhallen

 • Arrangemangsdag inklusive befintlig utrustning 19 600 kronor per dag

Avgifter, hyra för arrangemang, annan plats än Rocklunda 2024

Kommersiella arrangemang (exempelvis cirkus, hundutställning, arrangemang på hinderbanan, bilutställning, motionslopp och marknader).

 • Grus- och gräsplaner och friluftsområden: 0 kronor
 • Mindre arrangemang: 5 000 kronor
 • Större arrangemang: 10 000 kronor

Vid arrangemang som inte faller under ramen för gällande avgifter tillämpas specialpris som fastställs vid varje tillfälle. Vid arrangemang tillkommer till exempel kostnader för städning, vakter och försäljare. Vid arrangemang i exempelvis friluftsområden kan det även tillkomma till exempel kostnader för syn efter tävling.

Vid större arrangemang såsom konserter, mässor, utställningar eller dylikt, ring telefonnummer: 021-39 12 43 för mer information.

Avgifter, hyra för skollokaler vid övernattning 2024

Skollokaler för cuper, träningsläger och liknande ungdomsarrangemang anordnade av föreningar/ övriga verksamma i Västerås.

 • Klassrum, upp till 9 personer 298 kronor per dygn
 • Klassrum, fler än 10 personer 380 kronor per dygn
 • Små gymnastiksalar (cirka 30 personer) 705 kronor per dygn
 • Stora gymnastiksalar (cirka 75–100 personer) 1 763 kronor per dygn

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Avgifter, hyra för skollokaler vid möten och utbildningar 2024

 • Klassrum 130 kronor per timme
 • Matsalar 326 kronor per timme

Maximal debitering vid förhyrning hel dag, 8 timmar. I förekommande fall pris enligt särskild överenskommelse. Vaktmästare ingår inte i avgiften.

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa.

Avgifter, hyra för mötesrum/idrottslokaler 2024

 • Mötesrum: 163 kronor per timme
 • Omklädningsrum: 163 kronor per tillfälle (2 timmar)

Inte verksamma i Västerås: dubbel taxa

Avgifter, hyra för klubbförråd och omklädningsrum 2024

Förråd, omklädningsrum, klubbrum och liknande, per år

 • Minimihyra 543 kronor per kvadratmeter

Avgifter, hyra för lokaler – Blåsbogården (70 personer) 2024

Lokalhyra stora salen

Vardagar 08.00–18.00

 • Endast stora salen: 280 kronor per timme (ordinarie taxa), 140 kronor per timme (pensionärstaxa).
 • Inklusive kök, bord och stolar: 440 kronor per timme (ordinarie taxa), 280 kronor per timme (pensionärstaxa).

Vardagar 18.00–22.00 och helger

 • Endast stora salen: 380 kronor per timme.
 • Inklusive kök, bord och stolar: 550 kronor per timme.

Lokalen får inte hyras ut till minderårig, inte heller i andra hand.

Anmäl till uthyraren om något inte fungerar eller är trasigt före uthyrningens början, för att slippa debitering. Inte städad lokal (inkl. borttagning av egen utrustning och sopor till återbruket) debiteras med 500 kronor/tillfälle. Trasiga och förstörda inventarier anmäls efter uthyrning och kunden betalar inköp av nya inventarier.

Kontakta oss

Branko Pemac

Uthyrningssamordnare, ansvarar för uthyrning av idrottshallar och stora gymnastiksalar. Bokning av sovsalar vid cuper och andra arrangemang.

Telefonnummer: 021-39 10 75

branko.pemac@vasteras.se

Jimmy Vesterinen

Idrottskonsulent. Kontakta mig om du vill hyra idrottsanläggningar för fotboll, bandy och ishockey.

Telefon: 021-39 12 43

jimmy.hedin.vesterinen@vasteras.se