Bäckby motionsspår

Bäckby motionsspår ligger på Bäckby.

Hitta hit

Hitta hit

Om Bäckby motionsspår

Typ: Motionsspår

2 km kuperad bana inom Bäckbyskogen, norra Bäckby. LED-belysningen tänds kvällstid när det blir mörkt och släcks klockan 22. Under den ljusa delen av året mellan den 15 maj och 15 augusti, kommer belysningen inte att tändas. Anledningen är främst för att djurlivet har “högsäsong” då och att djuren är som mest aktiva på natten.

P-plats: Intill Bandverksgatans vändplats finns en mindre p-plats. I övrigt hänvisas till gatuparkering. Ett nytt, mindre utegym finns i närheten av Axel Oxenstiernas gata.