Bäckby motionsspår

Bäckby motionsspår ligger på Bäckby.

Hitta hit

Hitta hit

Om Bäckby motionsspår

Typ: Motionsspår

2 km kuperad bana inom Bäckbyskogen, norra Bäckby. LED-belysningen tänds kvällstid när det blir mörkt och släcks klockan 22.

P-plats: Intill Bandverksgatans vändplats finns en mindre p-plats. I övrigt hänvisas till gatuparkering. Ett nytt, mindre utegym finns i närheten av Axel Oxenstiernas gata.