Hökåsens motionsspår

Hökåsens motionsspår ligger i Hökåsen.

Hitta hit

Hitta hit

Om Hökåsens motionsspår

Typ: Motionsspår

2,5 km småkuperad bana i barrskog väster om Bergslagsvägen. Belysningen tänds kvällstid när det blir mörkt och släcks klockan 22. Banan nås via cykelvägen väster om Hökåsen genom en tunnel under Bergslagsvägen.

P-plats: Saknas. Timmerupplagsplatsen väster om Bergslagsvägen kan utnyttjas för parkering.