Fåglar i Malmabergsskogen

Det finns många olika sorters fåglar som vistas vid Malmabergsskogen, där varje sort tillhör en särskild art. Alla fåglar har karaktärer som är specifika för sin art, vilket gör att man kan lära sig att känna igen dem. Sådana karaktärer visar sig till exempel i olika utseenden och läten.

Olika utseende mellan arter och kön

Fåglarnas utseende skiljer sig åt mellan arter. Olikheterna syns i de olika färgerna på fjäderskruden och den varierande storleken. Utseendet skiljer sig även åt inom arten, då hanne och hona ofta ser olika ut. Det är oftast hannen som bär den mest iögonfallande fjäderskruden medan honan har ett mer lågmält utseende. Varför är det så? Jo, honorna ligger ofta i boet och ruvar på äggen. De skulle upptäckas lättare om de hade starka färger. Istället bär de ofta naturfärger som exempelvis beige, grått och brunt. Det finns också fågelarter som har i stort sett likartat utseende, oavsett kön.

Illustration på två fåglar på en gren.

Två koltrastar. En hane som är svart och en hona som är brun. Illustration: Studio Flygar 2022.

Ägg

Fågeläggens utseende och storlek skiljer sig också åt mellan olika arter. Vissa ägg är enfärgade medan andra är prickiga. Äggen kan vara allt från vita till ljusblå, ljusgröna och bruna till exempel.

Men hur stora kan då äggen vara? Ett vanligt hönsägg är ungefär 65 millimeter långt och 50 millimeter brett. Strutsen, som inte finns vilt i Sverige, är en stor fågel som lägger stora ägg. Ett enda ägg motsvarar ungefär 25 hönsägg. Sveriges minsta fågel, Kungsfågeln, lägger ägg som är ungefär 13 millimeter långt och 9 millimeter brett. Tänk hur många sådana ägg som skulle rymmas i ett strutsägg!

Blåmesägg är rosaspräckliga och cirka 16 millimeter långa, Talgoxe lägger också rosaspräckliga ägg, längd cirka 18 millimeter. Bofinkägg är vita med rödbruna stänk, cirka 19 millimeter långa, Taltrasten lägger blå ägg med svarta stänk, cirka 27 millimeter långa. Koltrast lägger turkosa ägg med många bruna fläckar på, längden är cirka 29 millimeter.

Illustration som visar färg och längd på olika ägg: Studio Flygar 2023

Flyttfåglar och stannfåglar

De flesta fågelarter som finns i Sverige flyttar och övervintrar i varmare länder under vinterhalvåret. Detta gör de för att maten tar slut när vintern kommer och det vatten som många vattenlevande arter lever av fryser till is. Fåglarna återvänder till våren när temperaturen stiger. På grund av klimatförändringarna stannar många fågelarter som tidigare varit flyttfåglar.

En del fågelarter kan stanna kvar i Sverige på vintern för att de är anpassade till det kalla klimatet på olika sätt. Dessa fåglar är allätare och äter mat som vi lämnar efter oss eller hittar frön i fågelmatare som vi satt upp. En del fågelarter är även duktiga på att samla mat inför vintern. Dessa fåglar har byggt upp ett skyddande fettlager under hösten och de har extra mycket dun under fjädrarna på vintern. På så sätt undviker de att frysa.

Fåglar i Malmabergskogen

Taltrast

 • Utseende: Taltrasten är cirka 23 centimeter lång. Den har en brun ovansida och en vit mage med fläckar på. Hona och hanne ser likadana ut.
 • Bor: Taltrasten bygger gärna i korgliknande bon högt upp i en gran. Där lägger upp till sex ägg som är klart blå-gröna, med mörka fläckar. På vintern flyttar fågeln till varmare länder.
 • Äter: Skalbaggar och maskar.
 • Livslängd: I genomsnitt tre år, men kan bli äldre.
 • Läte: Taltrastens sång är kort och variationsrik, med samma strof som upprepas flera gånger. Efter en stund byts strofen ut mot en ny. Den kan också härma andra fåglars läten. Vilken luring!

Koltrast - Sveriges nationalfågel

 • Utseende: Koltrasten är cirka 25 centimeter lång. Hannen känns lätt igen på sin kolsvarta dräkt, klargula näbb och gula ögonring. Honan är mörkbrun med ljusare strupe och brun ögonring.
  Den hoppar jämfota på marken.
 • Bor: Koltrasten bygger gärna korgliknande bon på låg höjd, där den lägger två till sex blågröna ägg med bruna fläckar på. Fågeln stannar kvar i Sverige på vintern, allra helst i landets södra delar där det är något varmare.
 • Äter: Maskar, bär och frön.
 • Livslängd: Fem år.
 • Läte: Koltrastens sång är melodisk, med djupa sorgsna toner, som avslutas med ett kort, lågmält kvitter.

Kungsfågel

 • Utseende: Kungsfågeln är cirka 9 centimeter lång och väger endast fem gram. Den är därmed Sveriges minsta fågel. Kroppen är rund och grönbeige. På hjässan har honorna ett gult band, medan hannarna har ett orange band med svart kant som påminner om en kungakrona.
 • Bor: Kungsfågeln bor i korgliknande bon en bit ovanför marken. Där lägger den tio till tolv beigeaktiga ägg med små rödbruna fläckar. Kungsfågeln är både stann- och flyttfågel. De fåglar som bor i södra Sverige stannar kvar medan de som bor i norra Sverige flyttar till varmare klimat.
 • Äter: Insekter och spindlar.
 • Livslängd: Upp till fem år.
 • Läte: Kungsfågeln känns igen på sina högtoniga pip och sorgsna sång som varar i cirka tre sekunder, avslutat med en liten trudelutt.

Talgoxe

 • Utseende: Talgoxen är cirka 14 centimeter lång. Fågeln har ett svart huvud med vit kindfläck och svart mittband på den gula magen. Ryggen är olivgrön, medan stjärt och vingar är blåaktiga. Hanne och hona ser nästan likadana ut, men det svarta bandet på magen är bredare hos hannen.
 • Bor: Talgoxen bor i hålrum, gärna i en holk. Där lägger den åtta till tolv vita ägg med rödaktiga fläckar. Talgoxen stannar kvar i Sverige över vintern.
 • Äter: Insekter och frön.
 • Livslängd: Två till tre år.
 • Läte: ”ti-ta --ti-ta”, ”ti-tu ti-tu ti-tu” eller ”tititu, tititu, tititu”.

Rödhake

 • Utseende: Rödhaken är cirka 14 centimeter lång. Fågeln är gråbrun och känns igen på sitt orangeröda bröst. Utseendet förekommer hos både hona och hanne.
 • Bor: Rödhaken bygger gärna sitt bo på marken. I boet läggs upp till sex vitaktiga ägg med mörka prickar på. En del rödhakar stannar kvar i Sverige över vintern, men många flyttar till varmare länder.
 • Äter: Maskar, insekter, bär och frukt.
 • Livslängd: På grund av hög dödlighet under det första levnadsåret är medellivslängden mellan 1-2 år. Men den kan bli betydligt äldre.
 • Läte: Sången låter som en porlande bäck av klara toner i oregelbundet tempo.

Svartvit flugsnappare

 • Utseende: Svartvit flugsnappare är cirka 13 centimeter lång. Hannen har en nästan helt svart ovansida medan undersidan är vit. Honan är brun där hanen är svart och bröstet är mer beigevitt.
 • Bor: Den svartvita flugsnapparen bor i håligheter, gärna i holkar. Där lägger den fem till sju ljusgrå/grönblå ägg. Fågeln flyttar till varmare länder när det blir vinter.
 • Äter: Insekter, gärna myggor.
 • Livslängd: Tre till fem år.
 • Läte: Sången är ganska omväxlande och kan skrivas ”sing sing si tsy, sia sia sia”.

Gärdsmyg

 • Utseende: Gärdsmygen är cirka 10 centimeter lång. Den är rödbrun på ovansidan och brunvit på undersidan, med vackra ränder i fjäderskruden. Kännetecknande för fågeln är den korta, upprätta stjärten. De olika könen har ett likartat utseende.
 • Bor: Gärdsmygen bygger små klotrunda bon strax ovanför marken, gärna i en risbuske eller i en enbuske. Där lägger den sex till åtta vita ägg med rödbruna prickar på. Gärdsmygen är både en flytt- och en stannfågel. I södra Sverige där temperaturen är varmare, stannar de gärna.
 • Äter: Insekter, spindlar och bär.
 • Livslängd: Upp till åtta år.
 • Läte: Fågelsången är snabb och studsande med klara toner blandade med surrande drillar.

Olika läten

Olika fågelarter har olika läten som de lockar eller skrämmer andra fåglar med. Lätet kan även skilja sig åt mellan individer inom arten och vissa fåglar härmar andra arter. Fågelläten används bland annat för att tala om att en boplats är upptagen.

Tänk på att inte spela upp inspelade fågelläten högt när du är i en skog, eftersom det skapar förvirring hos de riktiga fåglarna som bor här. Inspelade läten kan stressa de fåglar som har sitt bo i området. Det tar energi och tid från andra saker som fågeln behöver göra, som till exempel att leta mat. Det kan också leda till att fåglar lämnar området, eftersom de tror att platsen redan är upptagen. Använd istället hörlurar när du lyssnar.

Vill du veta mer om fåglar?

Askövikens fåglar