Stadsparken

Stadsparken är en del av det stora parkrummet runt Svartån. Parken innehåller perennplanteringar och olika sorters träd, varav en del ovanliga som gingko, rostlönn och kaukasisk vingnöt.

Om anläggningen

Typ: Park

Parken tillkom 1871-1894 på initiativ av tobaksfabrikören AT Sundin som ville snygga till utsikten från sitt hus. A T Sundin köpte marken och rev de byggnader som fanns där. Därefter anlade han en promenadpark som han först kallade Sundinska parken. Västerås stad tog så småningom del i anläggandet av parken som 1894 fick namnet Stadsparken.

Parken donerades till Västerås stad med villkoret att parken inte fick bebyggas.

Felanmälan

Gör felanmälan

Du kan ladda ner appen Felanmälan Västerås från App store eller Google play.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit