Svartån

Stråket längs Svartån är en av Västerås viktigaste parker med anor från stenåldern.

Om anläggningen

Typ: Park

Stråket från centrum till Vallby är en cirka 2,5 kilometer lång vandring i parkmiljö av skiftande karaktär där det finns möjligheter till fiske.

Ny belysning har satts upp längs delar av promenadstråket och visa delar av åslänten har rensats. Hela området upprustas efter hand.

Felanmälan

Gör felanmälan

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit