Vandringsleder och naturreservat

Det finns flera fina vandringsleder med varierande längd i kommunen. Det finns även flera naturreservat och ett kulturreservat.

Naturreservat och kulturreservat

Många av vandringslederna går i natur- och kulturreservat. Naturreservat bildas för att:

  • Bevara biologisk mångfald
  • Vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • Tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Västerås stad bedriver ett aktivt naturvårdsarbete

Vår målsättning är att bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturlandskapet till förmån för människor, växter och djur. Vi gör också naturområden tillgängliga genom vandringsleder, friluftsanordningar och information. Det är Västerås stad eller Länsstyrelsen i Västmanlands län som beslutar om ett nytt naturreservat ska bildas. De beslutar också om vad du som besöker naturreservatet får göra. Vissa reservat har begränsad markanvändning medan andra används som naturbetesmarker för att naturvärdena ska kunna bevaras.

Bruksleden 250 km

Den längsta leden är Bruksleden, som sammanbinder bruksorterna i Västmanland och ansluter till Bergslagsleden. Längs med leden finns en raststuga med övernattningsmöjligheter. Det finns också dricksvattenkällor, grillplatser med ved, rastplatser med bord och bänkar samt soptunnor. Bruksleden löper genom Västmanland via Hallstahammar, Surahammar, Västerås, Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta och ansluter till Avesta kommun i Dalarna.

Kartor och information och Bruksleden

Badelunda fornstig 4 km

Badelunda natur- och kulturstig börjar vid Anundshög, Sveriges största gravhög. Därifrån vandrar du längs den vackra Badelundaåsen och genom gamla Tibble by.

Karta och information om Badelundas vandringsled

Johannisberg 4 km

Vandringsled längs Mälarens strand, genom lummiga lövskogar och över öppna gräsytor och åkrar. Sundängen 4,2 km Vandringsled på ca 4,2 km.

Karta och information om Johannisbergs vandringsled

Frösåker 2,5 km, 4 km, 6 km

Frösåker ligger vid Mälaren. Där finns vandringsleder på mellan 2 och 6 km samt anlagda rastplatser.

Karta och information om Frösåkers vandringsled

Svartådalen

Svartådalen är ett naturskönt område med bland annat lövskog, alkärr, grova ekar, betesmarker och åbrinkar. Här finns också ett rikt fågelliv. Det finns en vandringsled och en kanotled mellan Skultuna och Västerås. Om du vill ta dig fram vattenvägen med kanot kan du använda de bryggor som vi finns vid Billsta och Skultuna. Ytterligare en brygga finns vid Skerikes bron. Det finns också vackra platser där du kan stanna längs sträckan.

Asköviken-Tidö

Askövikens naturreservat har en omväxlande växtlighet men är kanske främst känt för sitt rika fågelliv. Utmärkande i området är den fågelrika sjön och de stora vassområdena med sitt klara vatten och sina grunda laguner. Här finns också ett stort utbud av intressanta, sällsynta insekter och vackra fjärilar liksom kräldjur. Runt Tidö slott betar både dov- och kronhjort. Under hela året bedrivs skolundervisning för elever på Västerås skolor på Naturskolan Asköviken som ligger i anslutning till naturreservatet. Vid några tillfällen under vår och höst är skolan även öppen för allmänheten. Då kan du följa med på en guidad tur.

Karta och information om Asköviken-Tidös vandringsled

Björnön

Björnöns naturreservat är till för att främja friluftslivet i ett vackert landskap. Här finns trevliga motionsspår och vandringsleder, en välbesökt pulkabacke, badplatser, utsiktsplatser och Björnögården. På ön finns en unik flora, bland annat med ett rikligt bestånd av Västmanlands landskapsblomma misteln. Du får plocka svamp i reservatet men det är inte tillåtet att plocka vårblommor eller att på annat sätt störa växt- och djurliv.

Karta över motionsspår och vandringsleder på Björnön

Gäddeholm

Gäddeholms kulturreservat bildar tillsammans med Björnöns naturreservat ett stort sammanhängande landskapsavsnitt med höga kultur- och naturvärden. Landskapet kring Gäddeholms herrgård är unikt och ser fortfarande ut som det gjorde på 1600-talet. Gården bildades som ett storjordbruk i slutet på 1500-talet, och det storskaliga beteslandskapet har behållit sin karaktär under århundradena.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se