Visa sökformulär

Fiske och jakt

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men det är tillåtet att fiska med fiskespö i bland annat Mälaren. För att fiska i Svartån måste du köpa fiskekort. Jaktlicenser hanteras av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Fiske i Svartån

Undrar du vart Svartån tagit vägen?

Just nu är det är inte mycket vatten kvar i ån mellan Turbinbron och Stora Gatan och därför går det inte att fiska i centrala Västerås. Anledningen är att vi ska renovera kajmurarna längs med Fiskartorget och Erik Hahrs gata. Det kommer också byggas en 160 meter lång stödmur som är en del av en faunapassage som planeras i ån. Arbetet med kajmurarna och stödmuren väntas vara klart våren 2019 och under stora delar av den tiden kommer det inte finnas vatten i ån.

När arbetet är klart våren 2019 kan du åter igen fiska gädda, abborre, gös eller så kallad vitfisk i Svartån. Från början av maj och fram till augusti brukar det också planteras in regnbåge.

För att få fiska i Svartån, mitt i centrala Västerås, måste du köpa fiskekort. Då får du fiska från Vallbybron till Mälarbron. Fiskekortet är personligt och du undertecknar med ditt namn. Kom ihåg att ta med dig både legitimation och fiskekort när du ska fiska. OBS! mellan 1 april och 3 maj är det fiskeförbud mellan Slottsbron (turbinhuset) och Järnvägsbron.

Här köper du fiskekort

Just nu säljer vi inga fiskekort med anledning av arbetet vid Svartån. När arbetet är klart våren 2019 ger vi information om inköpsställen och priser för fiskekort igen.

Allmänna bestämmelser vid fiske i Svartån

 • Du får fiska med kastspö, metspö och flugspö.
 • Du får fiska med ett fiskespö åt gången.
 • Övriga fiskemetoder, som till exempel ryckfiske och så kallat latmete, är inte tillåtna.
 • Fiske från broar och båtar är förbjudet.
 • Du ansvarar för att inte skada andra personer, egendom eller natur kring ån.
 • Fiske av ål och asp är förbjudet året om. Får du av misstag upp asp eller ål, släpp tillbaka varsamt.
 • Minimimått för gädda är 40 cm och gös 45 cm.      
 • Kräftfiske är förbjudet.
 • All mindre fisk släpper du tillbaka försiktigt så de får växa till sig
 • Max tre laxfiskar får fångas per dag

Om du bryter mot reglerna kan du få böter eller fängelse enligt gällande lag. Du hittar mer information i foldern Fiske i Svartån (se längre ner på sidan, under rubriken relaterade dokument). Mer information om fiskeregler finns på Länsstyrelsen i Västmanlands läns hemsida.

Tillsyn och skötsel

Fiskevattnet ägs av Västerås stad och vårdas av fiskeklubben Aspen. Utbildade fisketillsyningsmän bevakar och ser till Svartåns fiskeområde. De kan också ge dig råd om vad som gäller för fiske i Svartån och Mälaren.

För mer information kontakta

Per-Arne Blomberg
Fiskeklubben Aspen
Telefon 070-368 22 23

Fiske i Mälaren

I Västerås närområde finns ett stort antal sjöar med både naturligt och inplanterat bestånd av ädelfisk. Den västmanländska delen av Mälaren är så kallat enskilt vatten. Där gäller frifiskerätten vilket innebär att fiske med handredskap är tillåtet. Fiske med handredskap betyder att du fiskar från land med ett fiskespö. Det är gratis och du behöver inget fiskekort.

Trollingfiske betyder att du fiskar med flera spön samtidigt och är inte tillåtet i vår del av Mälaren.

Jakt

Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som är ansvarig för jakt och viltvård i länet. Länsstyrelsen informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer statistik. Läs mer på hemsidan för Länsstyrelsen i Västmanland vad som gäller för den typ av jakt eller viltvård som du är intresserad av.

Kräftfiske

Det är kräftfiskepremiär på lördag den 4 augusti, klockan 17.00. För att få fiska kräftor behöver du ett kräftfiskekort som finns att köpa på Turistbyrån, Willys sportfiske och Sportfiskeboden.

 • Det finns ett begränsat antal kort och det är först till kvarn som gäller.
 • Kortet gäller i 48 timmar och kostar 150 kronor.
 • Du får max använda 8 burar per kort.
 • Egna burar och bete medtages och du måste märka burarna med ditt telefonnummer på stranden.
 • Fiskesträckan är från Vallbybron ner till Mälarbron.
 • Minimimått för kräftorna är 10 cm, alla som är mindre än så måste släppas tillbaka.
 • Fiske från båt, kanot eller annat flytfartyg är inte tillåtet.
 • Fisket avslutas söndag den 19 aug.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 5

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?