Visa sökformulär

Culturen

Culturen är ett stort kulturhus som ligger i Kopparlunden i centrala Västerås. Här finns bland annat biograf, teater, restaurang och lokaler som går att hyra för den som vill ordna ett kulturarrangemang av något slag.

Sedan i maj 2020 är det kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen i Västerås stad som ansvarar för uthyrning av lokaler i Culturen. Vi har olika lokaler att hyra för konferens, kulturarrangemang eller föreningsaktiviteter.

För att göra en bokningsförfrågan om Box 1, Box 3 eller Culturtorget behöver du ett konto hos Interbook Go.

För Box 2 ansvarar Leif Petterson på Elektra bio, leif@elektrabio.se eller telefonnummer 0739-78 31 26.

Hyra lokal, Interbook Go. Länk till annan webbplats.

Lokaler i Culturen

Culturen är ett totalt sett 4 200 kvadratmeter stort kulturhus. I huset ryms ett antal verksamheter som biograf, daglig verksamhet, teater, kafé, skola med mera. Förutom de fristående verksamheternas egna lokaler består huset av allmänna utrymmen som kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för driften av.

Det är i huvudsak ett antal boxar (så kallad blackbox) som går att hyra, främst till kulturarrangemang. Dessa är utrustade med sittgradänger, dansspeglar, dansmatta, ljud- och ljusanläggningar.

Ritning över lokalerna i bottenplanet på Culturen.
Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Box 1

Box 1 är 320 kvadratmeter stor och inrymmer en fast gradäng med sittplatser för 150 personer. Ytterligare cirka 100 lösa stolar kan möbleras framför gradängen. Gradängen går att skjuta in för att frigöra lokalens hela golvyta.

Max 200 personer får vistas i Box 1 samtidigt.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.
Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Box 3

Box 3 är 108 kvadratmeter stor, med fri yta belagd med dansmatta. Här täcks ena väggen av en stor spegel. Med lösa stolar rymmer den cirka 70 sittplatser. Skyddande matta måste läggas vid dukning med stolar. Här finns ingen gradäng.

Max 100 personer får vistas i Box 3 samtidigt.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.
Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Culturtorget

Culturtorget har 14 meter i takhöjd och är det första man möter i entrén. Här finns stora möjligheter till mässor med mera vid större arrangemang i flera lokaler samtidigt.

Utställningsytor

Lilla och stora utställningsväggen på torget upplåts kostnadsfritt.

Hyreskostnad ideell förening, godkänd av Västerås stad

Tid

Box 1

Box 3

Culturtorget

Heldag

2 400 :-

1 500 :-

1000 :-

Halvdag

1 400 :-

1 000 :-

500 :-

Per timme

240 :-

150 :-

100 :-

Hyreskostnad extern part

Tid

Box 1

Box 3

Culturtorget

Heldag

4 750 :-

2 950 :-

3 000 :-

Halvdag

2 950 :-

1 750 :-

1 900 :-

Per timme

475 :-

295 :-

300 :-

Extern part = Företag, förvaltningar, privatpersoner och föreningar som inte är godkända ideella föreningar av Västerås stad.

Extra vaktmästartid: 500 kronor per timme. Extra städ: 290 kronor per timme. Priserna avser arrangemang som genomförs dagtid fram till 23.00. Därefter tillkommer övertidsersättning.

För arrangemang som faller utanför ramen för gällande avgifter lämnas särskild offert.

Teknisk utrustning som finns att hyra

Blädderblock och whiteboard ingår vid behov. PA-anläggning, datakanon, riktat scenljus, myggor/mikrofoner med mera finns till förfogande och kan hyras i samband med hyra av lokal. Priserna avser hyra upp till heldag.

 • Ljud (PA + mick + 1 mygga), 500 kronor.
 • Ljud (PA + mickar + 2 myggor) 1 000 kronor.
 • Övrigt ljud konsert/teaterljud (Fullt PA och Backline) Offert.
 • Data/videokanon 500 kronor.
 • Ljus, fast teater eller konsertljus (parkannor & freseneller) 500 kronor per dag.
 • Dansmatta till Box 1, 1 000 kronor.

Allmänna villkor för bokning

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) förbehåller sig rätten att för annat ändamål (till exempel nämndmöten, värdskap och större nätverksarrangemang) disponera lokal på bokad tid. Avbokning ska då ske minst 3 veckor i förväg och meddelas alltid kund.

 • Bokad tid får inte överlåtas i andra hand.
 • Om avbokning av bokad lokal görs 3 veckor före bokad tid utgår ingen hyresavgift.
 • Om avbokning av bokad lokal görs 7 arbetsdagar före bokad tid utgår 50 % av hyresavgift.
 • Sker avbokning senare än 7 arbetsdagar utgår full avgift.
 • KIFF ansvarar inte för kundens personliga eller föreningsägda (eller motsvarande) tillhörigheter.
 • Inte städad lokal (inkl. borttagning av egen utrustning och sopor till återbruket) debiteras med 500:-/tillfälle
 • Trasiga och förstörda inventarier anmäls efter uthyrning och kunden betalar inköp av nya inventarier.
 • Det åligger kunden att ta del av och följa gällande uthyrningsföreskrifter.

Uthyrningsföreskrifter

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) förbinder sig att:

 • tillhandahålla lokal och informera om dess förutsättningar.
 • vaktmästare finns på plats vid start och avslut, för öppning och stängning av lokalen om inte annat är överenskommet.
 • hålla hyresgästen informerad om förändringar som kan påverka förutsättningarna.

Hyresgästen förbinder sig att:

 • anmäla till uthyraren om något inte fungerar eller är trasigt före uthyrningens början, för att slippa debitering.
 • återlämna ev hyrd teknisk utrustning i samma skick som man lånat det.
 • all medhavd utrustning/rekvisita/material skall plockas bort efter avslutat arrangemang.
 • inte tillåta mer än det maximala antalet personer i lokalen.
 • sätta sig in i de brandrutiner som följer med bokningen och ta ansvar att följa dem.
 • i de fall att restriktioner gäller kring coronapandemin, ska dessa följas. Såsom antal sittande, hålla avstånd och handhygien.
 • hålla uthyraren informerad om eventuella förändringar som kan påverka förutsättningarna.
 • arrangören har sådan kännedom om förhyrt material att det ej skadas på grund av felaktigt handhavande.
 • lokalen återställs i ursprungligt skick.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Prisade pedagoger och skolledare

  Idag har Pedagogiska priset och Skolledarpriset 2021 delats ut till framstående pedagoger och skolledare i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna vid tre ceremonier. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

 • Fler parkeringsappar i Västerås city

  Nu kan du välja din favoritapp när du ska betala för Västerås stads parkeringar i city. Det är samma taxa och samma koder i alla apparna, inga extra avgifter tillkommer.