Visa sökformulär

Culturen

Culturen är ett stort kulturhus som ligger i Kopparlunden i centrala Västerås. Här finns bland annat biograf, teater, restaurang och lokaler som går att hyra för den som vill ordna ett kulturarrangemang av något slag.

Hyra lokal

Det är kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen i Västerås stad som ansvarar för uthyrning av de flesta lokalerna i Culturen. Vi har olika lokaler att hyra för föreningsaktiviteter, kulturarrangemang eller konferens.

För att göra en bokningsförfrågan om Box 1, Box 3 eller Culturtorget behöver du ett konto hos Interbook Go.
Hyra lokal, Interbook Go. Länk till annan webbplats.

För Box 2 ansvarar Elektra bio, som du kan nå via e-postadress leif@elektrabio.se. Du kan hitta mer information och kontaktuppgifter via webbsidan Hyr biografen – Elektra Bio i Västerås. Länk till annan webbplats.

Lokaler i Culturen

Culturen är ett totalt sett 4 200 kvadratmeter stort kulturhus. I huset ryms ett antal verksamheter som biograf, daglig verksamhet, teater, kafé, skola med mera. Förutom de fristående verksamheternas egna lokaler består huset av allmänna utrymmen som kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för driften av.

Det är i huvudsak ett antal boxar (så kallad blackbox) som går att hyra, främst till kulturarrangemang. Dessa är utrustade med sittgradänger, dansspeglar, dansmatta, ljud- och ljusanläggningar.

Ritning över lokalerna i bottenplanet på Culturen.
Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Box 1

Box 1 är 320 kvadratmeter stor och inrymmer en fast gradäng med sittplatser för 150 personer. Ytterligare cirka 100 lösa stolar kan möbleras framför gradängen. Gradängen går att skjuta in för att frigöra lokalens hela golvyta.

Max 200 personer får vistas i Box 1 samtidigt.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.
Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Box 3

Box 3 är 108 kvadratmeter stor, med fri yta belagd med dansmatta. Här täcks ena väggen av en stor spegel. Med lösa stolar rymmer den cirka 70 sittplatser. Skyddande matta måste läggas vid dukning med stolar. Här finns ingen gradäng.

Max 100 personer får vistas i Box 3 samtidigt.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.
Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Culturtorget

Culturtorget har 14 meter i takhöjd och är det första man möter i entrén. Här finns stora möjligheter till mässor med mera vid större arrangemang i flera lokaler samtidigt.

Utställningsytor

Lilla och stora utställningsväggen på torget upplåts kostnadsfritt.

12 januari–8 februari: Isabella Stål

9 februari–13 mars: LEDIGT ATT BOKA PLATS

14 mars–10 april: Marie-Carmen

11 april–8 maj: LEDIGT ATT BOKA PLATS

 • ”Väggen” är till för dig som är 16–22 år att ställa ut din konst.
 • Du ansvarar själv för hängning och nedtagning av utställningen. Spikar, häftklammer och liknande ska tas bort direkt vid avslut.
 • Datum/tid för eventuell vernissage måste bokas in för att inte krocka med övriga verksamheter i Culturen.
 • Vi meddelar utställaren när det är större arrangemang. I de fall det finns risk att tavlorna kan komma till skada kan utställningen behövas tas ned.
 • Det är inte tillåtet att på egen hand flytta runt belysningen – ljussättning sker i samband med upphängning.
 • Culturen ansvarar ej för förlust eller skada.
 • Utrustning för att hänga utställningen tas med. Tänk på att använda spik som är anpassad för konstverkets storlek och tyngd. Material som ej får användas på väggen: häftkuddar/tejp och spik längre än 1 tum.
 • Om något oförutsett inträffar som omöjliggör fortsatt utställning inom bokad period har vi rätt att avbryta utställningen.
 • Endast alkoholfria alternativ är tillåtna vid exempelvis vernissage.
 • Upphängning sker på torsdagar mellan klockan 16.00 och 19.00, då det finns personal på plats.
 • Mejla gärna en presentation om dig samt valfri bild för marknadsföring av din utställning.
 • Kontaktperson: mikael.reuter@vasteras.se, telefon: 021-39 46 75

Hyreskostnad ideell förening, godkänd av Västerås stad

Tid

Box 1

Box 3

Culturtorget

Heldag

2 400 :-

1 500 :-

1000 :-

Halvdag

1 400 :-

1 000 :-

500 :-

Per timme

240 :-

150 :-

100 :-

Hyreskostnad extern part

Tid

Box 1

Box 3

Culturtorget

Heldag

4 750 :-

2 950 :-

3 000 :-

Halvdag

2 950 :-

1 750 :-

1 900 :-

Per timme

475 :-

295 :-

300 :-

Extern part = Företag, förvaltningar, privatpersoner och föreningar som inte är godkända ideella föreningar av Västerås stad.

Extra vaktmästartid: 500 kronor per timme. Extra städ: 290 kronor per timme. Priserna avser arrangemang som genomförs dagtid fram till 23.00. Därefter tillkommer övertidsersättning.

För arrangemang som faller utanför ramen för gällande avgifter lämnas särskild offert.

Teknisk utrustning som finns att hyra

Blädderblock och whiteboard ingår vid behov. PA-anläggning, datakanon, riktat scenljus, myggor/mikrofoner med mera finns till förfogande och kan hyras i samband med hyra av lokal. Priserna avser hyra upp till heldag.

 • Ljud (PA + mick + 1 mygga), 500 kronor.
 • Ljud (PA + mickar + 2 myggor) 1 000 kronor.
 • Övrigt ljud konsert/teaterljud (Fullt PA och Backline) Offert.
 • Data/videokanon 500 kronor.
 • Ljus, fast teater eller konsertljus (parkannor & freseneller) 500 kronor per dag.
 • Dansmatta till Box 1, 1 000 kronor.

Allmänna villkor för bokning

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) förbehåller sig rätten att för annat ändamål (till exempel nämndmöten, värdskap och större nätverksarrangemang) disponera lokal på bokad tid. Avbokning ska då ske minst 3 veckor i förväg och meddelas alltid kund.

 • Bokad tid får inte överlåtas i andra hand.
 • Om avbokning av bokad lokal görs 3 veckor före bokad tid utgår ingen hyresavgift.
 • Om avbokning av bokad lokal görs 7 arbetsdagar före bokad tid utgår 50 % av hyresavgift.
 • Sker avbokning senare än 7 arbetsdagar utgår full avgift.
 • KIFF ansvarar inte för kundens personliga eller föreningsägda (eller motsvarande) tillhörigheter.
 • Inte städad lokal (inkl. borttagning av egen utrustning och sopor till återbruket) debiteras med 500:-/tillfälle
 • Trasiga och förstörda inventarier anmäls efter uthyrning och kunden betalar inköp av nya inventarier.
 • Det åligger kunden att ta del av och följa gällande uthyrningsföreskrifter.

Uthyrningsföreskrifter

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) förbinder sig att:

 • tillhandahålla lokal och informera om dess förutsättningar.
 • vaktmästare finns på plats vid start och avslut, för öppning och stängning av lokalen om inte annat är överenskommet.
 • hålla hyresgästen informerad om förändringar som kan påverka förutsättningarna.

Hyresgästen förbinder sig att:

 • anmäla till uthyraren om något inte fungerar eller är trasigt före uthyrningens början, för att slippa debitering.
 • återlämna ev hyrd teknisk utrustning i samma skick som man lånat det.
 • all medhavd utrustning/rekvisita/material skall plockas bort efter avslutat arrangemang.
 • inte tillåta mer än det maximala antalet personer i lokalen.
 • sätta sig in i de brandrutiner som följer med bokningen och ta ansvar att följa dem.
 • i de fall att restriktioner gäller kring coronapandemin, ska dessa följas. Såsom antal sittande, hålla avstånd och handhygien.
 • hålla uthyraren informerad om eventuella förändringar som kan påverka förutsättningarna.
 • arrangören har sådan kännedom om förhyrt material att det ej skadas på grund av felaktigt handhavande.
 • lokalen återställs i ursprungligt skick.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås