Kulturstipendier

Västerås stad delar ut flera olika kulturstipendier. Här kan du läsa mer om dem.

Västerås stads kulturstipendium

Ansökningsperioden för 2024 års kulturstipendium är 27 oktober till 11 december.

Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv, Litteratur samt Övriga konstuttryck.

För att få söka kulturstipendiet måste du vara född, uppvuxen, verksam eller boende i Västerås. Du måste ha uppnått goda resultat eller visat på lovande förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom det område du söker stipendium.

En mindre grupp stipendiater utses varje år. Kulturstipendiet kan delas ut dels i formen av ett arbetsstipendium dels i formen av ett stipendium. I ansökan förväntas den sökande bland annat beskriva varför den sökande söker ett stipendium och vad ett stipendium skulle betyda för den sökandes utövande/verksamhet.

Västerås stads kulturstipendium 2023

Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars 2023 beslutades vilka som blir 2023 års stipendiater. Totalt kom det in 46 ansökningar, varav sju personer får stipendium. Total summa som delas ut av kulturnämnden i år är 260 000 kronor. Fyra av stipendiaterna har fått Västerås stads kulturstipendium tidigare. Prisutdelning sker i samband med nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

Antalet sökande i respektive kategori: Litteratur 6, Scenkonst 12, Bild 23, Kulturarv 5.

2023 års stipendiater

Litteratur

Jessica Haas Forsling, arbetsstipendium 80 000 kronor

Född: 1986. Bor i Västerås sedan 2012.

Utbildning: Kandidatexamen i litteraturvetenskap

Ej fått kulturstipendium tidigare

Frilansskribent, författare och föreläsare. Skriver för närvarande i bland annat Vlt , Svenska Dagbladet, Judisk krönika och Fokus. Debuterade hösten 2022 med boken ”Främmande fåglar” Jascha, mormor och jag.

Motivering:

Livet skuggas av en epilog skriver Jessica Haas Forsling, och hennes närhet till sitt förflutna är påtaglig.

Med en språkligt säker stil driver författaren sina historier framåt och på ett personligt sätt sorterar hon in sig själv i sina förmödrars led och väljer att omfamna sin kulturella identitet.

Trots att motiv som arv, förlust och förtryck framträder starkt, förmedlar Jessica Haas Forsling en känsla av hopp.

Jessica Haas Forsling.

Bild

Anna Hulth, stipendium 30 000 kronor

Född 1988 i Västerås, bosatt i Göteborg.

Utbildning: Master textil konst HDK Valand, Göteborg 2020 - 22
YH examen kulturprojektledare Kulturverkstan Göteborg högskolekurser i foto, film, konst och text Göteborgs universitet
Förberedande folkhögskoleutbildningar: Göteborgs konstskola, Ölands folkhögskola, Sigtuna folkhögskola.

Ej tidigare fått stipendium

Motivering:

Anna Hulth är en nyexaminerad konstnär som främst arbetar i textil men även med film och foto.

Hennes unga konstnärskap visar en sammanhållen helhet där hon kombinerar innehåll och material med en balanserad och medveten rumslighet.

Anna Hulths verk har både ett stillsamt allvar och ett kraftfullt uttryck med ett starkt berättande. Materialiteten tillsammans med berättelserna i verken skapar en betydelsebärande helhet i tid och rum.

Anna Hulth.

Bild

Ulrika Segerberg, stipendium 30 000 kronor

Född 1976, uppvuxen och synlig i Västerås genom utställningar, bosatt i Berlin.

Utbildning: Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam samt School of Visual Arts, New York.

Har tidigare fått kulturstipendium 2006

Motivering:

Ulrika Segerberg är en etablerad konstnär som arbetar i sammanhållna projekt.

Måleri i kombination med objekt, text och poesi i rumsliga installationer eller i gestaltningar i stadens offentliga rum.

Ulrika Segerbergs kraftfulla och lekfulla måleri och installationer inspirerar och leder in i världar med associationer till gemensamma myter och berättelser där gränsen mellan kropp och natur, rum och måleri upplöses.

Ulrika Segerberg.

Bild

Bo Ljung, stipendium 30 000 kronor

Född 1963 i Västerås, synlig verksamhet idag som lärare på Västerås konstskola, bosatt i Stockholm

Utbildning: Västerås konstskola 1983–1984, Birkagårdens konstlinje 84-85, Konstfack 1985-, Konstvetenskap Uppsala universitet, kandidat och master 2014-20.

Har tidigare fått kulturstipendium 2006

Motivering:

Bo Ljung är målare och även pedagog. Hans personliga konstnärskap är väl etablerat, konsekvent och välgrundat.

Det kraftfulla måleriet leder oss in i innehållsrika rumsligheter, med utsikter mot inre och yttre, urbana och mentala rum.

I Bo Ljungs mångtydiga bildvärld speglas en samtid, samtidigt som hans kolorit och uppbrutna collage refererar till konsthistorien.

Bo Ljung.

Scenkonst

Emma Hedlund Vestin, stipendium 30 000 kronor

Född: 1992

Inflyttad som barn och tillbringat minst grundskoletiden i kommunen

Utbildad professionell dansare vid Kungliga Svenska Balettskolan

Ej fått kulturstipendium tidigare

Motivering:

Utbildad inom klassisk balett och modern dans vill Emma röra sig bortom det förväntade rörelsemönstret och skapa dans som korsar olika genrer för att skapa nya och oväntade uttryck. Könsöverskridande och experimentellt med en Pole som redskap, ett redskap som bär med sig laddade associationer, vill hon skapa en dansföreställning för fyra dansare där en stark klassisk teknik kommer att blandas med den inre och yttre kontroll som behövs för att behärska polen. Ett unikt uttryck med kopplingar till sociala medier och pandemirestriktioner.

Med hjälp av stipendiet kommer hon kunna fortsätta sitt samarbete med dansarna, ljudkonstnären och en animatör.

Emma Hedlund Vestin.

Scenkonst

Arina Katchinskaia, stipendium 30 000 kronor

Född: 1994

Född och uppvuxen i Västerås

Skådespelarutbildning vid Teaterhögskolan i Malmö

Ej fått kulturstipendium tidigare

Motivering:

Arina Katchinskaia har tidigt haft riktningen inställd på en skådespelarkarriär. Hon har hunnit stå på flera av Sveriges större teaterscener där hon i sina olika rollgestaltningar visat på stor konstnärlig förmåga som även lett till fina omdömen i press och media. Arina har även utforskat det egna skrivandet genom bl a ett kollegialt samarbete som resulterat i teatermanus vilket utmynnade i en föreställning som satts upp på Malmö Stadsteater. Just nu skriver hon på ett nytt teatermanus och utvecklar ett filmmanus. Stipendiet är ämnat att uppmuntra till fortsätt arbete och utforskande inom området manusskrivande.

Arina Katchinskaia.

Scenkonst

Torbjörn Grass, stipendium 30 000 kronor

Född: 1953

Inflyttad och boende i kommunen de senaste fem åren

Utbildad klassisk gitarr och komposition/kontrapunkt vid Musikhögskolan i Stockholm

Tidigare fått kulturstipendium 2006

Motivering:

Torbjörn Grass har sedan lång tid verkat i Västerås med omnejd i många olika sammanhang där han ger konserter med egen musik, oftast på egna specialbyggda gitarrer, bl a en barytongitarr. Han framträder också med andra artister i olika konstellationer och har komponerat mycket musik för teater, en opera, en gruvmässa för svenska kyrkan och olika sorters kammarmusik för att ta några exempel. I och med stipendiet vill Grass skapa en klangvärld där barytongitarren och den egenutvecklade Grassofonen smälts samman. Grass hämtar till stor del inspiration från Bergslagens kulturarv och dess industrihistoria vilket märks tydligt i hans olika konstuttryck.

Torbjörn Grass.

Övriga stipendier

Jan Nilssons stipendium

Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond vars avkastning ska användas till stipendier. Syftet med stipendiet är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamhet vid annat bibliotek i Sverige eller utomlands.

Jan Nilssons stipendium kan du söka om du är fastanställd på ett bibliotek i Västmanlands län.

Tranströmerpriset

Västerås stad inrättade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer - bosatt i Västerås under tiden 1965-2000. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”. Priset på 200 000 kronor utdelas vartannat år till en lyriker som utses av en jury.

Stipendium till Lars Färnlöfs minne

Den årliga avkastningen från stipendiefonden till Lars Färnlöfs minne delas ut till en eller flera artister som väsentligt bidragit till utveckling och förnyelse av jazzlivet i Västerås.  Pristagaren ska både i komposition och i musicerande verka i Lars Färnlöfs anda.  

Den referensgrupp som utser pristagare består av representanter från olika delar av musiklivet i Västerås, jazzområdet är prioriterat.

 • 2017 John-Erik Bentlöv
 • 2015 Monica Dominique
 • 2011 Nils Landgren
 • 2009 Joakim Milder
 • 2008 Karl Olandersson
 • 2006 Palle Danielsson
 • 2006 Fredrik Norén
 • 2003 Jonas Östholm
 • 2000 Johan Borgström
 • 1997 Magnus Lindgren
 • 1996 Magnus Öström
 • 1995 Esbjörn Svensson
 • 1994 Bobo Stenson

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Västerås

Det här händer i Västerås