Visa sökformulär

Västerås stads kulturstipendium

Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv, Litteratur samt Övriga konstuttryck.

För att få söka kulturstipendiet måste du vara född, uppvuxen, verksam eller boende i Västerås. Du måste ha uppnått goda resultat eller visat på lovande förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom det område du söker stipendium.

En mindre grupp stipendiater utses varje år. Kulturstipendiet kan delas ut dels i formen av ett arbetsstipendium dels i formen av ett stipendium. 2021 delades det ut ett arbetsstipendium på 80 000 kr och fem stipendier på 30 000 kr. I en ansökan förväntas den sökande bland annat beskriva varför den sökande söker ett stipendium och vad ett stipendium skulle betyda för den sökandes utövande/verksamhet.

Ansökan för kulturstipendium 2022 är öppen 1 november till 13 december 2021.

Ansök om kulturstipendium Länk till annan webbplats.

Västerås stads kulturstipendium 2021

Vid kulturnämndens sammanträde den 25 mars 2021 beslutades vilka som blir 2021 års stipendiater. Totalt kom det in 45 ansökningar, varav sex personer får stipendium. Total summa som delas ut av kulturnämnden i år är 230 000 kronor. Ingen av stipendiaterna har fått Västerås stads kulturstipendium tidigare.

Antalet sökande i respektive kategori: Scenkonst 21, Bild 16, Kulturarv 2, Litteratur 3, Övriga konstuttryck 3.

2021 års stipendiater

Kulturarv

Jan-Henrik Fallgren, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området kulturarv.

Född 1959. Född och uppvuxen i Västerås. Doktorsexamen i arkeologi och verksam som forskare vid Uppsala universitet.

Motivering: Jan-Henrik är en svensk arkeolog med lång och gedigen erfarenhet inom det arkeologiska forskningsfältet vid universiteten i Uppsala och i Aberdeen, Skottland. Hans forskning har främst uppehållit sig vid öländsk bebyggelsearkeologi och vid socioekonomi i nordvästra Europa efter det romerska rikets fall. Under en längre tid har han studerat fornborgar och dess plats i landskapet i relation till sakrala namnformer och rituella depositioner. Exemplen i fornborgsstudien är internationella men med exempel även från Västmanland. Stipendiet kommer att bidra till att skapa möjlighet för Jan-Henrik att publicera sin nya forskning om fornborgar, med delvis nya rön, både för en svensk och en internationell krets.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Jan-Henrik Fallgren.

Scenkonst

Hanna Blomberg, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst som folkmusiker.

Född 1990. Uppvuxen i Västerås, nu boende i Malmö. Pedagog med violin som huvudinstrument.

Motivering: Den svenska folkmusikscenen kan glädjas åt ytterligare en spelare av rang i Hanna Blomberg. Tillsammans med sitt band Trio Wolski utforskar hon det rytmiskt folkliga med influenser från flera olika delar av världen, och bidrar på så sätt till att lyfta fram delar av vår musikaliska ursjäl. Att Hanna vill dela med sig av sitt kunnande i det pedagogiska hemsideprojektet är värt all uppmuntran och alla unga (och äldre) med intresse för traditionella tongångar kan med spänning se fram emot resultatet.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Hanna Blomberg.

Scenkonst

Cassandra Arnmark, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst som dansare, koreograf, kompositör och musikproducent.

Född 1996. Uppvuxen och boende i Västerås.

Motivering: Grundutbildningen i Västerås ledde senare till en av de främsta högskolorna och utbildningarna inom modern dans ”Codarts University Of The Arts" i Rotterdam, Nederländerna där Cassandra Arnmark fångade upp sin spetskompetens. Med sin passion, sin höga målmedvetenhet samt breda erfarenhet som professionell dansare, koreograf, kompositör och musikproducent visar Cassandra Arnmark en tydlig vision hur hon vill sprida den moderna dansen vidare till andra, både internationellt och nationellt. Hon vill genom stipendiet kunna vidareutveckla sin konst och sitt konstnärskap, bl a genom nya samarbeten med andra konstnärer i Sverige och övriga Europa.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Cassandra Arnmark.

Scenkonst

Livia Göttfert, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området scenkonst med skådespeleri.

Född 1993. Uppvuxen och boende i Västerås.

Motivering: Med skådespelarutbildning på Teaterhögskolan i Malmö. Praktik på Uppsala Stadsteater med flera kvinnoroller i föreställningen ”Pennskaftet” och därefter direkt efter examen en huvudroll i föreställningen Fucking Åmål på Teater Västernorrland, visar Livia Göttfert på kvalité i sitt arbete och en lovande utveckling inom skådespelaryrket och scenkonsten.

Det finns en tydlig styrka och ett ifrågasättande, trots svåra förhållanden, i de kvinnoroller Livia gestaltat. Stipendiet ska inspirera och bidra till att kunna skriva och repetera in en monologföreställning, som med olika scenuttryck och humor skapar reflektion kring utnyttjandet av kvinnor och kvinnokroppen, både ur ett historiskt och nutida perspektiv. Vi ser fram emot ett intressant kommande bidrag till scenkonstlivet i Västerås och övriga Sverige, likaså Livias fortsatta utveckling inom scenkonsten.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Livia Göttfert.

Bild

Simon Nilsson, stipendium 30 000 kronor

Verksam inom området bild som grafisk formgivare.

Född 1990. Född och uppvuxen i Västerås, nu boende i Bromma. Utbildning: Västerås konstskola 2 år, Gerlesborgsskolan Stockholm 1 år, Nyckelviksskolan bild och grafisk form 1 år, Konstfack grafisk form och illustration 3 år (2017–2020).

Motivering: Som nyutexaminerad grafisk formgivare visar Simon Nilsson på en tydlig vilja att experimentera med den traditionella grafiska formgivningen i layout men även i taktil fysisk form. Genom detta utmanar han det gängse formatet och testar sig fram i bild och form med en lekfullhet och hög ambitionsnivå.

Simon Nilsson planerar att formge och producera en artist book, en fotobok med utgångspunkt i sin mormor och morfars liv. Med det efterlämnade fotomaterialet vill han göra en personlig och samtidigt allmängiltig historieskrivning från Västerås.

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Simon Nilsson.

Bild

Anna Häggström, arbetsstipendium 80 000 kronor

Verksam inom området bild som animatör, attributmakare, klippare.

Född 1992. Uppvuxen i Västerås, nu boende i Stockholm. Utbildning: visuell kommunikation film Malmö universitet, berättande animerad film Stockholms konstnärliga högskola 2016–2019.

Motivering: Anna Häggströms konstnärskap vilar på flera ben och kompetenser. I hennes stop-motion animerade filmer genomför hon själv allt från idé och regi till filmning och klippning. Hon skapar bildvärldar som befolkas av hennes egna teckningar och lerfigurer.

Hennes styrka som animatör är ett tydligt visuellt bildspråk kombinerat med tekniskt kunnande och ett starkt narrativ. Redan kort efter examen visar hon prov på ett idédrivet konstnärskap, som bottnar i ett filmiskt hantverk och samtidigt speglar samtida aktuella frågor.

I sitt kommande projekt vill hon i en stop-motion animerad film återvända till Västerås:

”Jag vill att filmen ska utspela sig i Västerås då jag känner staden och känner en fascination i att skapa staden som den skulle kunna se ut i en icke dystopisk, postapokalyptisk framtid. Jag vill i filmen undersöka de gränser för solidaritet, ansvar och tillhörighet som jag tror är konstanta frågor för mänskligheten att brottas med.”

Kulturstipendieutdelning 2019 med vinnarna.

Anna Häggström.

Övriga stipendier

Jan Nilssons stipendium

Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond vars avkastning ska användas till stipendier. Syftet med stipendiet är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamhet vid annat bibliotek i Sverige eller utomlands.

Jan Nilssons stipendium kan du söka om du är fastanställd på ett bibliotek i Västmanlands län.

Tranströmerpriset

Västerås stad inrättade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer - bosatt i Västerås under tiden 1965-2000. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”. Priset utdelas vartannat år till en lyriker som utses av en jury.

Stipendium till Lars Färnlöfs minne

Den årliga avkastningen från stipendiefonden till Lars Färnlöfs minne delas ut till en eller flera artister som väsentligt bidragit till utveckling och förnyelse av jazzlivet i Västerås.  Pristagaren ska både i komposition och i musicerande verka i Lars Färnlöfs anda.  

Den referensgrupp som utser pristagare består av representanter från olika delar av musiklivet i Västerås, jazzområdet är prioriterat.

Tidigare stipendiater

 • 2017 John-Erik Bentlöv
 • 2015 Monica Dominique
 • 2011 Nils Landgren
 • 2009 Joakim Milder
 • 2008 Karl Olandersson
 • 2006 Palle Danielsson
 • 2006 Fredrik Norén
 • 2003 Jonas Östholm
 • 2000 Johan Borgström
 • 1997 Magnus Lindgren
 • 1996 Magnus Öström
 • 1995 Esbjörn Svensson
 • 1994 Bobo Stenson

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Förintelsens minnesvecka 24–30 januari 2022

  Program till minne av Förintelsen – utställningar, föreläsningar, film, teater och kulturkvällar 24–30 januari 2022. Alla programpunkter anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vissa a...

Nytt i Västerås