Kulturstipendier

Västerås stad delar ut flera olika kulturstipendier. Här kan du läsa mer om dem.

Västerås stads kulturstipendium

Under våren beslutar kulturnämnden om vilka som får kulturstipendium för 2024. Ansökningsperioden för 2025 års kulturstipendium kommer att öppna i oktober/november.

Fler än 800 personer har fått Västerås kulturstipendium. Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: Scenkonst (musik, teater, dans), Bild (konst, film, foto), Kulturarv, Litteratur samt Övriga konstuttryck.

För att få söka kulturstipendiet måste du vara född, uppvuxen, verksam eller boende i Västerås. Du måste ha uppnått goda resultat eller visat på lovande förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom det område du söker stipendium.

En mindre grupp stipendiater utses varje år. Kulturstipendiet kan delas ut dels i formen av ett arbetsstipendium dels i formen av ett stipendium. I ansökan förväntas den sökande bland annat beskriva varför den sökande söker ett stipendium och vad ett stipendium skulle betyda för den sökandes utövande/verksamhet.

Västerås stads kulturstipendium 2024

Vid kulturnämndens sammanträde den 28 mars 2024 beslutades vilka som blir 2024 års stipendiater. Totalt kom det in 101 ansökningar, varav sex personer får stipendium. I år delar kulturnämnden ut två arbetsstipendier på 80 000 kronor samt fyra stipendier på vardera 30 000 kronor, totalt 280 000 kronor. Ingen av de sex stipendiaterna har fått Västerås stads kulturstipendium tidigare. Prisutdelning sker i samband med nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

Antalet sökande i respektive kategori: Litteratur 16, Scenkonst 39, Bild 35, Kulturarv 4, Övriga konstuttryck 7.

2024 års stipendiater

Litteratur

Malin Hedin, stipendium 30 000 kronor

Född: 1982. Bor i Västerås sedan 2014.

Utbildning: Gymnasielärarutbildning i svenska, filosofi och svenska som andraspråk.

Har ej fått kulturstipendium tidigare.

Lärare och författare. Debuterade med ungdomsromanen Fjäril utan vingar. 2015 kom vuxenromanen Inte gå under ut och 2023 spänningsromanen Dimdans.

Ett stipendium möjliggör en satsning på en roman som ska utspela sig i Västerås på 1970-talet.

Motivering:

I sitt författarskap rör sig Malin Hedin otvunget mellan olika genrer. Med ett driv och en klarsynthet besitter hon förmågan att föra sina berättelser framåt. Det är med en självklarhet och stor kompetens som hon hanterar romanbyggets alla komponenter.

Malin Hedin.

Litteratur

Thomas Wedérus, stipendium 30 000 kronor

Född: 1985 i Västerås och sedan 2010 bosatt i Stockholm.

Utbildning: Magisterexamen i psykologi

Har ej fått kulturstipendium tidigare.

Frilansjournalist och kulturskribent som bland annat skriver i Dagens Nyheter.

Ett stipendium möjliggör färdigställandet av den påbörjade boken Promenad, en filosofisk reseskildring av en vandring genom Japan.

Motivering:

I sina essäer rör sig Thomas Wedérus i gränslandet mellan psykologi och samhälle, vetenskap och kultur. Han arbetar med de stora existentiella frågorna som berör moral, filosofi och identitet, och han gör det både genom att söka inom sig själv och i sin omvärld. Med stor stilistisk talang berör han läsaren med sina universella teman.

Thomas Wedérus.

Scenkonst

Jakob Bladh, arbetsstipendium 80 000 kronor

Född: 1991

Inflyttad som barn och tillbringat minst grundskoletiden i kommunen. Bor nu i Falun.

Utbildad skådespelare, Teaterhögskolan, Malmö

Har ej fått kulturstipendium tidigare.

Ett stipendium möjliggör arbete med ett slags uppföljare till Emanuelle Davins hyllade föreställning Gudarna.

Motivering:

Efter komplett scenisk utbildning har Jacob Bladh gestaltat en stor bredd av karaktärer och med sina erfarenheter och svårigheter varit medskapande i den hyllade föreställningen GUDARNA-La Tragedia Humana. Jacob är en originell konstnär som genomlyser sig själv och andra för att verka för en förståelse av vad det innebär att vara människa. Han verkar för en ökad empati och känslomässig intelligens som kan hjälpa män idag och i framtiden att bygga en identitet som en positiv och uppbygglig kraft.

Jakob Bladh.

Scenkonst

Magnus Wickberg, stipendium 30 000 kronor

Född: 1987

Inflyttad som barn och tillbringat minst grundskoletiden i kommunen. Bor nu i Göteborg.

Utbildning: Fritidspedagog

Har ej fått kulturstipendium tidigare.

Motivering:

Magnus Wickberg kan ses som en ättling i rakt nedstigande led från storheter som Grandmaster Flash och Looptroop inom subkulturen scratching, som han med stor framgång och iver utövat och utvecklat ända sedan 20-årsåldern. Som en av de mer aktiva scratcharna i Sverige vill han manifestera konstformen med ett unikt soloalbum i samband med hip-hopens 50-årsjubileum, samt vidareutveckla arbetet som förebild och inspiratör till barn och ungdomar. Detta innebär ett pionjärarbete som vi härmed vill vara med att stötta.

Magnus Wickberg.

Bild

Malin Helena Parkegren, arbetsstipendium 80 000 kronor

Född 1992 och uppvuxen till och med gymnasiet i Västerås, bosatt i Stockholm

Utbildning: Handarbetets vänner högre textil hantverksutbildning 2021–23, Chalmers kandidat och master i arkitektur, arkitektexamen 2021 Kurser vid Kawashima Textile School, Japan.

Verksam som textil konsthantverkare i relation till arkitektur. Ett stipendium möjliggör tid för att fortsatt utveckla bildspråk, teknik och hantverk.

Har ej fått stipendium tidigare.

Motivering:

Med en grund inom arkitektur och textilhantverk kombinerar Malin Helena Parkegren rumslighet med textila hantverkstraditioner i konstverk som synliggör hantverket på överraskande sätt.
Med sina olika kompetenser och val av skala, material och teknik gestaltar hon rörelse och kroppens relation till rummet.
Malin Helena Parkegrens egna uttryck och tillämpning ger betraktaren möjlighet att möta textil på ett nytt sätt som väcker nyfikenhet och öppnar upp för nya tankar.
Hon uttrycker själv: "Mitt mål är att skapa en unik kombination av traditionellt hantverk, modern bildkonst och arkitektur som kan ge hänryckande upplevelser på olika skalor."

Malin Helena Parkegren.

Bild

Fabian Bergmark Näsman, stipendium 30 000 kronor

Född 1991 och uppvuxen i Västerås, bosatt i Stockholm.
Utbildning:
Master Konst, Konstfack, Stockholm 2017–2019
Kandidat i Konst, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2013–2017
Gerlesborgsskolan, Stockholm 2011–2013
Arbetar med skulptur i utställningar, offentlig konst och funktionella objekt. Ett stipendium ger möjlighet till fortsatt utveckling av konst i det offentliga rummet.
Har ej fått kulturstipendium tidigare.

Motivering:

Fabian Bergmark Näsmans skulpturer är uppbyggda av delar och former, som skapade och tagna ur ett eget formbibliotek. De olika elementen kombineras och fogas samman utifrån rum, miljö och skala.

Skulpturerna har ett lustfyllt, närmast förföriskt, uttryck där symboler och formelement kombineras med lekfull lätthet.

Inspirationen och bildspråket bottnar i modernismens skulpturhistoria, inte minst från Västerås offentliga rum.

Uttrycket är samtidigt samtida, experimenterande med blinkningar till animerade bildvärldar och subkulturer. Parallellt bär hans verk en känslighet där Bergmark Näsman väl behärskar skalor och relationen till sammanhanget i olika rum.


Fabian Bergmark Näsman.

Övriga stipendier

Jan Nilssons stipendium

Jan Nilsson, tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, donerade i samband med sin pensionering medel i en fond vars avkastning ska användas till stipendier. Syftet med stipendiet är att stimulera utveckling och förnyelse av folkbiblioteksverksamheten i Västmanlands län. Avsikten är att stipendiaterna ska få tillfälle att studera verksamhet vid annat bibliotek i Sverige eller utomlands.

Jan Nilssons stipendium kan du söka om du är fastanställd på ett bibliotek i Västmanlands län.

Tranströmerpriset

Västerås stad inrättade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer – bosatt i Västerås under tiden 1965–2000. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”. Priset på 200 000 kronor utdelas vartannat år till en lyriker som utses av en jury.

Lilla Tranströmerpriset

Lilla Tranströmerpriset instiftades 2023 med målet att lyfta fram poesins magi och kraft och att ge elever möjlighet att prova på att skriva Haiku-dikter. Syftet är att lyfta fram Tomas Tranströmers diktning för ungdomar. Inbjudna att delta är årskurs fem i Västerås kommunala grundskolor.

Den vinnande klassen får en plakett och en mindre summa som går till klassen för ett gemensamt ändamål, till exempel en klassresa.

Stipendium till Lars Färnlöfs minne

Den årliga avkastningen från stipendiefonden till Lars Färnlöfs minne delas ut till en eller flera artister som väsentligt bidragit till utveckling och förnyelse av jazzlivet i Västerås.  Pristagaren ska både i komposition och i musicerande verka i Lars Färnlöfs anda.  

Den referensgrupp som utser pristagare består av representanter från olika delar av musiklivet i Västerås, jazzområdet är prioriterat.

 • 2017 John-Erik Bentlöv
 • 2015 Monica Dominique
 • 2011 Nils Landgren
 • 2009 Joakim Milder
 • 2008 Karl Olandersson
 • 2006 Palle Danielsson
 • 2006 Fredrik Norén
 • 2003 Jonas Östholm
 • 2000 Johan Borgström
 • 1997 Magnus Lindgren
 • 1996 Magnus Öström
 • 1995 Esbjörn Svensson
 • 1994 Bobo Stenson

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Västerås

 • 18 juli 2024

  Godkända vattenprover vid Lövudden

  Badvattnet vid Lövudden har nu godkänd kvalitet och Västerås stad avråder inte längre från att bada där.

 • 8 juli 2024

  Ta del av Västerås stads konstsamling digitalt

  Västerås stads konstsamling finns nu tillgänglig genom sökplattformen DigitaltMuseum, en samlingsplats för museer i Sverige där man kan ta del av olika samlingar digitalt. Målet är att samlingarna ska vara tillgängliga för alla intresserade, oavsett tid och plats.

 • 4 juli 2024

  Besöksrekord och folkfest under superveckan i Västerås

  Under vecka 26, 26–30 juni, genomfördes den största evenemangsveckan någonsin i Västerås då SM-veckan och Västerås Cityfestival genomfördes samtidigt. Evenemangen har gemensamt lockat många lokala och tillresta besökare. Vecka 26 slog alla tiders besöksrekord i city och enbart Västerås Cityfestival har återigen slagit besöksrekord med drygt 375 122 besök från torsdag till lördag. En ökning med 7 % jämfört med förra året, enligt siffror från Västerås Citysamverkan. Detta trots det kraftiga regnvädret som drabbade staden under fredag kväll.

 • 19 juni 2024

  Helena Reinedahl blir Västerås nya bibliotekschef

  Helena Reinedahl tillträder som ny chef för Västerås stadsbibliotek den 22 juli. Med 20 års erfarenhet inom biblioteksverksamhet ser hon fram emot att bidra till utvecklingen av stadens bibliotek och att främja både individuella och samhälleliga framsteg.

Visa fler nyheter

Det här händer i Västerås