Visa sökformulär

Västmanlands läns museum

Hitta hit

Hitta hit

Om Västmanlands läns museum

Typ: museum

Västmanlands läns museum bedriver en bred verksamhet i länets 11 kommuner. På Karlsgatan 2 har museet flyttat in i nya lokaler för utställningar, pedagogiskverksamhet, kontor, arkiv och bibliotek. Butik, kafé, reception och hörsal delar de med Västerås konstmuseum. På WestmannaArvet i Hallstahammar finns museets föremålsarkiv och verkstäder. Länsmuseets uppgift är att fördjupa kunskapen om det västmanländska kulturarvet, väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden.

Kontakta oss

Västmanlands läns museum

Besöksadress: Karlsgatan 2 

Postadress: Karlsgatan 2, 722 14 Västerås

Telefonnummer: 021-39 32 22

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.