Sam Lidman

Sam Lidman

K G Bejemark (1922 - 2000)
Brons, 1983
Djäkneberget, Kristinagatan/Lidmansgatan
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Konstverket Sam Lidman.

©Karl Göte Bejemark/Bildupphovsrätt 2019 Foto: Mohammed El-Masri

K G Bejemark har porträtterat Sam Lidman (1824 - 1897), kaptenen och läraren som under slutet av 1800-talet skapade Djäkneberget. Berget skulle bli en promenadplats för stadens innevånare, ett ställe för folknöjen och utflykter i det gröna. Det skulle vara en promenadplats och naturupplevelse och göras intressant genom minnesvårdar och inskrifter. Minnesmärkena skulle bidra till ungdomens moraliska fostran, väcka till eftertanke och påminna om viktiga händelser i ortens historia och om personer som haft betydelse för orten. Sammanlagt finns på Djäkneberget 500 stenar med över 700 inskriptioner. Skulpturen står framför sten 231. Texten på stenen är skriven på italienska och lyder i översättning ”Kom ihåg, o människa, en Gud som ser dig, tiden som flyr dig, evigheten som väntar dig”.

Karl Gösta Bejemark föddes i Ovansjö. Han var skulptör och har gjort flera porträtt av kända personer i Sverige.

Hjälpte informationen på denna sida dig?