Råby Planet -The Shrine (Ett hus för bollen)

Råby Planet - The Shrine (Ett hus för bollen)

Michael Beutler (1976)
Trä och sten, 2018
Södra Råby, skogsbrynet mittemot Kungsfågelgatan
Ägs och förvaltas av Västerås stad, tillkom i samband med projektet Konst händer, Statens konstråd. Råby Planet genomfördes tillsammans med boende på Råby och Konstfrämjandet Västmanland.

Skulpturen The Shrine - Ett hem för bollen.

Foto: Bo Gyllander

Den 8 september 2018 rullades en fem meter stor boll genom en bana i Råbyskogen. När bollen studsade i mål hördes jublet från deltagarna i Råby Planet Festival – en utomhusfest med musik, dans och mat från olika kulturer.

Festivalen var avslutningen på konstprojektet Råby Planet som genomfördes på södra Råby under sommaren 2018. Alla som ville fick komma och skapa, snickra och måla. Deltagarna arbetade tillsammans i en tillfällig verkstad med rödmålat staket på Tornsvalegatan. Brädorna från verkstadens staket blev sedan ett hus för bollen. Det är ett monument över Råby Planet.

Michael Beutler är en tysk konstnär som är internationellt verksam.

Hjälpte informationen på denna sida dig?