Broräcken

Broräcken

Birger Halling (1907 - 1996)
Järnsmide, 1958
Prästbron
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Konstverket Broräcken.

Foto: Bo Gyllander

Birger Halling föddes i Eskilstuna och var i många år bosatt och verksam i Västerås. Han var målare men har även gjort en hel del smidesverk till byggnader.

Hjälpte informationen på denna sida dig?