Rum för vindar

Rum för vindar

Arne Jones (1914 - 1976)
Koppar, 1962
Skiljeboplatsen
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Skulpturen Rum för vindar.

©Arne Jones/Bildupphovsrätt 2019 Foto: Bo Gyllander

När stadsdelen ”Nya Skiljebo” byggdes omkring 1955-60, tillkom även ett stadsdelscentrum med service och affärer. Till den nya Skiljeboplatsen fick Arne Jones uppdraget att göra en skulptur. Jones skissförslag togs emot med blandade reaktioner i stadsfullmäktige, den kallades bland annat ”ett kromosomägg med stora hål” medan andra talade om ”en symbol för vindblåst flykt från vardagen”. Vid den senaste ombyggnationen av platsen 2014, plockades skulpturen ner under två år och renoverades av en konservator. När Skiljeboplatsen återinvigdes hade skulpturen fått en ny placering på torgytan.

Det finns ytterligare en koppling mellan Jones och Västerås. Flera av Jones andra stora verk – till exempel Ställbart universum vid Frölunda torg samt Spiral åtbörd i Norrköping – konstruerades av ingenjörer på Skultunaverken och Metallverken. En annan lokal firma - Morak Ing f:a – fick i uppdrag att leverera modeller av verk, samt konstverk i upplaga till Konstfrämjandets stora utställning Multikonst.

Arne Jones föddes i Borgsjö, Medelpad och var en av de mest anlitade konstnärerna i offentlig miljö under sin tid.

Hjälpte informationen på denna sida dig?