Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev

Ne Jotka Tulivat Me Jotka Jäimme / Dom Som Kom Vi Som Blev

Lisa Juntunen Roos (1988)
Flätade kaffepaket i ram av svetsad stål, 2022
Parkeringshuset Oxen
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Konstverk i trapphus

©Lisa Juntunen Roos/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Bo Gyllander

Lisa Juntunen Roos flätade bilder är skapade av 2000 återanvända kaffepaket och finns på alla våningsplan i byggnadens två trapphus. Under efterkrigstidens Finland rådde det materialransonering och kaffepaket började användas som material för att tillverka bruksföremål. Bilderna är tillverkade i näverslöjdsteknik, en hantverkskunskap som funnits i generationer i konstnärens finska familj.

Utgångspunkt för bildernas motiv är fotografier ur familjealbum. Familjer som var en del av arbetskraftinvandringen till Västerås
från 1940-talet och framåt, främst från Finland och Italien. Collage av dessa fotografier har fungerat som förlagor till konstverken. Med konstverket vill Lisa Juntunen Roos lyfta fram den mänskliga drivkraften att kunna anpassa sig och börja om på en ny plats.

Lisa Juntunen Roos (f.1988) är uppvuxen i Västerås. Hon är utbildad på Handarbetets Vänner Skola och Konstfack och har deltagit i utställningar i Sverige och internationellt.

Här kan du se en film om konstverket: Lisa Juntunen Roos på Oxbacken - YouTube

Hjälpte informationen på denna sida dig?