Modeller från den fria horisonten

Modeller från den fria horisonten

Pia Mauno (1969)
Kol på papper, tryck på akustikplattor, 2019 - 2020
Rudbeckianska gymnasiets matsal
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Konstverk.

Foto: Bo Gyllander

I konstnären Pia Maunos teckningar återkommer vissa symboler, såsom rosetten, som får gestalta olika roller. I ena stunden representerar den ”flickan” för att i nästa flyga i väg likt en fågel eller insekt. Figurerna i teckningsserien Modeller från den fria horisonten kan ses som olika förslag och en uppmaning att som människa våga prova olika former och modeller tills man hittar en som passar.

Pia Maunos associativa teckningar går att likna vid det dagdrömmande klottret i marginalen på en skrivbok. Teckningarna, som ursprungligen är i kol, har i matsalen på Rudbeckianska gymnasiet skalats upp och tryckts direkt på väggens akustikplattor. Teckningarna i original återfinns här också som inramade verk.

Pia Mauno är född i Västerås och utbildad på Västerås konstskola, Hovedskous målarskola samt Konsthögskolan Valand i Göteborg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?