Under träden

Under träden

Iwo Myrin (1964)
Brons, 2016
Hälleborgs äldreboende
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Skulpturgruppen Under träden.

©Iwo Myrin/Bildupphovsrätt 2019 Foto: Bo Gyllander

Verket för in naturen i entrérummet, en plats som är ordnad och tillrättalagd. Verket fångar flyktigheten i naturens (och livets) process. Det är en stillsam betraktelse av ett skeende i naturen. Myrin gjuter sina skulpturer på plats, direkt ute i skogen. I det här fallet består verket av avgjutna svampar, stubbe och en tallkotte i uppförstoring. Det går även att se som att de representerar olika stadier av tid eller liv – tallkotten är fröet, svamparna är mycelet som sprids och återkommer, stubben är ett stadium av förmultning.

Iwo Myrin bor och är verksam i Stockholm. Han arbetar med foto och skulptur.

Hjälpte informationen på denna sida dig?