Lekplatsen - Himlen är vårt enda tak!

Lekplatsen - Himlen är vårt enda tak!

Ann-Sofi Sidén (1962)
Marktegel och återvunnen aluminium, 2023
Bibliotekslunden vid Rudbeckianska gymnasiet
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Konstverk av Ann-Sofi Sidén

©Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Västerås konstmuseum

Det tvådelade minnesmärket Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! invigdes i samband med firandet av Rudbeckianska gymnasiets 400-årsjubileum. Två unga kvinnor på styltor sträcker sig mot varandra över en stenmur som finns på platsen. Deras händer möts i en balansakt, en hälsning eller lek. Med konstverket vill konstnären lyfta fram lekens och nyfikenhetens betydelse för lärande.

Det röda teglet på marken runt skulpturen övergår i en gång- och cykelväg som leder till Rudbeckianska gymnasiet. Konstnären har valt att använda samma material som fasaderna på domkyrkan och biblioteket för att lyfta platsens historiska betydelse. Hon låter ”den långa röda mattan” representera unga människors vandring ut i livet.

Ann-Sofi Sidén (f. 1962) är en av Sveriges mest tongivande konstnärer. Hon arbetar bland annat med fotografi, skulptur och videokonst. Ann-Sofi Sidén har gjort flera offentliga konstverk och är verksam både i Sverige och internationellt.

Här kan du se en film om konstverket: Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! - YouTube

Hjälpte informationen på denna sida dig?