Här bor Ajda

Här bor Ajda

Anna Törrönen (1983)
Betong, 2017
Södra Råby, gångväg
Ägs och förvaltas av Västerås stad

Skulpturen Här bor Ajda.

©Anna Törrönen/Bildupphovsrätt 2019 Foto: Västerås konstmuseum

Här bor Ajda är en mötesplats och ett rum för fantasi och berättelser. Konstverket bildar ett rum där någon som heter Ajda bor. Men rummet är öppet och blir en plats att vara i och använda. Här finns en lek mellan olika former som tillåter betraktaren att fantisera. I början när verket skulle skapas, arbetade Anna Törrönen med en grupp barn boende i området. Tillsammans fantiserade de om vem Ajda var och hur hon bodde. De skapade i olika material och utforskade området där verket skulle placeras. De brevväxlade också med barn i en avlägsen by i Panama. Barnen fick fundera på hur det är att bo på en helt annan plats, och om att se sitt eget hem med nya ögon.

Anna Törrönen är uppvuxen och verksam i Västerås.

Här kan du se en film om konstverket: Här bor Ajda - YouTube

Hjälpte informationen på denna sida dig?