Centrumkyrkan och Armékyrkan

Västerås metodistförsamling uppförde 1958 en kyrka på Smedjegatan. Kyrkan fick 1981 namnet Centrumkyrkan. År 1958 uppförde Svenska Frälsningsarmén Armékyrkan. Den ligger i samma kvarter som Centrumkyrkan fast mot Sturegatan. De här kyrkorna byggdes i ett samarbete mellan de två församlingarna.

Ett samarbete mellan församlingarna

1958

I kvarteret uppfördes även ett punkthus i sju våningar samt låga affärslängor. Både Centrumkyrkan och Armékyrkan har gavlarna med ingångspartier placerade mot gatorna. Båda kyrkorna ritades av Hans-Ancker Holsts arkitektkontor. Stephan Végh formade kyrko­rummen. Centrumkyrkan har sadeltak. Dess fasad mot gatan är täckt av marmorplattor med ett burspråk i koppar över ingångspartiet. Ett kopparkors är fäst överst på gaveln. Det blev under den här perioden vanligt för frikyrkornas byggnader.

Armékyrkans gatufasad är ljust putsad med pilastrar och ett utskjutande ingångsparti i marmor. Båda kyrkorna har sina respektive namn i stora kopparbokstäver över ingången. I material och utformning skiljer sig de två byggnaderna något från de med affärer som ligger intill. De är en våning högre och på fasaden mot gatan finns inga fönster vilket ger ett slutet men sobert intryck.

Armékyrkans fasad i ljus puts mot Sturegatan. I bakgrunden skymtar kvarterets punkthus. Foto: Lasse Fredriksson
Detalj av burspråket i koppar ovanför Centrumkyrkans entré Foto: Lasse Fredriksson
Del av Armékyrkans gulputsade veckade fasad med symmetriska fönsterrader Foto: Lasse Fredriksson
Centrumkyrkans ljusa marmorfasad mot Smedjegatan Foto: Lasse Fredriksson
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?