Folkets hus

En växande verksamhet gjorde att frågan om ett nytt och modernt
Folkets hus i Västerås togs upp på 1940-talet.

Specialritad inredning

1956-1959

Ekonomiska frågor och en brand i Folkets park fördröjde byggnadsarbetet, men så småningom gavs ritningsuppdraget åt arkitekt John Windell, FHR:s arkitektbyrå. Byggnadsarbetet påbörjades 1956 då arkitekterna Vilhelm Alnefeldt och Nils-Olof Tollbom tagit över arbetet efter att John Windell gått bort.

Folkets hus stod färdigt 1959. Husets rakt linjerade fasader av glas och marmor var för kvarteret något alldeles nytt. Byggnaden pryddes med ett antal konstverk med hjälp av anslag ur Västerås kulturfond. Som exempel kan nämnas marmorreliefen av Stefan Thorén, kakelmålningar av Sven Sahlberg, smidesverk till fönster av Birger Halling, trappräcke av Palle Pernevi och klinkerdekor av Torsten Renquist.

Fasad mot Smedjegatan i vitt och blått med marmor och glas. Foto: Lasse Fredriksson.
Del av marmorfasaden i hörnet mot Smedjegatan och Kopparbergsvägen. Foto: Lasse Fredriksson.
Fasadutsmyckning av Per Lindecrantz från 1960. Foto: Lasse Fredriksson.
Fasad med tio våningar mot sydost och Kopparbergsvägen. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?