Gamla postverkets hus

Byggnaden uppfördes som Postverkets hus. Det stod färdigt 1956.

Flera små detaljer

1956

Arkitekt är stockholmsarkitekten Lars-Erik Lallerstedt. Han har ritat ett stort antal byggnader runtom i landet för bland annat Postverket. I bottenvåningen fanns det postkontor. På första våningen var det brevbärar- och tidningsexpedition och övervåningen hyrdes ut som kontor. Byggnaden består av en kombination av byggnadsmaterial. Det är rött fasadtegel, marmoromfattningar och tak av koppar som kontrasterar, såväl som harmonierar, med varandra. Byggnaden är gjord i byggnadskroppar av olika höjd. Den har utsmyckande detaljer som tandsnittsfris och smidesräcke.

Vy från korsningen Sturegatan och Snickargatan mot gamla postverkets hus. Foto: Lasse Fredriksson.
Närbild på fönster med fransk balkong med räcke i vackert smide. Foto: Lasse Fredriksson.
Närbild på marmoromfattningen runt fönster. Foto: Lasse Fredriksson.
Del av fasad mot Snickargatan med rött tegel och marmoromfattningar runt fönster. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?