Gamla tingsrätten

Byggnaden ritades av Stockholmsarkitekterna Nilsson, Sundgren och Wirén och uppfördes 1969-1971 av Systembolaget. Ungefär hälften av lokalerna disponerades av tingsrätten i fyra tings‑salar, vigselrum, förberedelserum och kontor.

Specialritad inredning

1969-1971

Byggnadskomplexet inrymde ursprungligen Systembolaget, butiker, kontor, bank och Västerås tingsrätt. Det kan tyckas ha en anspråkslös fasad i osmyckade grå betongelement med vit marmorkross. Symmetriskt placerade fönster i mörka bågar skapar en horisontell verkan utmed Stora Gatan vilken understryks av en arkad i bottenvåningen. Mot Norra Källgatan där tingssalarna låg är byggnadsvolymen mindre och smala höga fönster ger istället en vertikal verkan.

Om fasaden kan ses som enklare var inredningen i tingssalarna mer påkostad. Salarna fick ljudabsorberande väggpaneler i björk och körsbärsträ, vilket även domarborden kläddes i. Textilkonstnärinnan Birgit von Platen från Stockholm svarade för den textila utsmyckningen. Tingsrätten fanns i lokalerna i över trettio år.

Vy från korsningen Norra Källgatan och Kungsgatan mot gamla Tingsrättens betongfasad med rader av smala vertikala fönster. Foto: Lasse Fredriksson.
Närbild på de två olika fasaderna med utskjutande betongprofiler i den lägre byggnaden och släta betongelement med rader av fönster i den andra. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från sydväst mot den lägre delen med sina vertikala linjer i fasaden. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från korsningen Stora gatan och Källgatan mot gamla Tingshusets fyravåningshus med ljus fasad och fönster på rad. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?