Gamla VLT-skrapan

Västmanlands läns tidning, VLT, har sedan början av 1900-talet ägt och huserat i Kvarteret Livia. Allt eftersom verksamhetens behov har förändrats har tillbyggnader och nya byggnader åt tidningen uppförts i en framåtsträvande anda.

Sticker ut i mängden

1960

Gamla VLT-skrapan sticker ut med sin kantiga, höga och smala byggnadskropp med överhäng. Den ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom i början av 1960-talet och uppfördes i rött tegel och ljus puts i en högre höjd än omkringliggande hus. Fasaden mot Stora Gatan är rutad i glas och stålbågar. Mot norr finns Länstidningens tillbyggnad från 1946, ritad av arkitekt E. Öst från Erik Hahrs arkitektkontor. Byggnaden kan sägas vara en sista efterdyning av den tidigare stadsarkitekten Erik Hahrs verksamhet. Tillbyggnaden är i tre våningar med fasader i beige slätputs och ett hörntorn i rött tegel. Det röda teglet togs upp i utformningen av 1960-talets VLT-skrapa och byggnaderna är därför en väl integrerad helhet.

Vy från korsningen Stora gatan och Slottsgatan mot kvarteret Livia, den gamla VLT-skrapan. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från Slottsgatan 1 mot gamla VLT-skrapan där olika tillbyggnader med tegelröda fasad visas. Foto: Lasse Fredriksson.
Närbild på vacker entrédörr i trä inramad av fint arbete i rött tegel. Foto: Lasse Fredriksson.
Perspektivbild upp mot tegelröd fasad med rader av fönster som möter den ljust putsade byggnadskroppen. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?