Kvarteret Leif

Ett kännetecken för Västerås centrum är att det tidigt uppfördes flera varuhus och gallerior. Ett av de första varuhusen var Tempo. Det byggndes 1958-1959 i hörnet Vasagatan och Stora Gatan. Det ritades av Stockholmsbyrån Ancker-Gate Lindegren.

Marmorfasader

1958-1959

Byggnaden uppvisar hög kvalitet med en rätlinjig arkitektur och fasadmaterialet vit marmor. Varuhuset Tempo är ett av flera affärshus i staden som uppfördes på 1950-talet. Det med flera är influerat av internationell arkitektur. I samma kvarter uppförde försäkrings­koncernen Thulebolaget ett affärs- och kontorshus 1962-1964. Det är det som ligger i hörnet Stora Gatan och Köpmangatan. Byggnaden kallades Thulehuset och ritades av Alfreds & Larséns arkitektkontor i Stockholm. Thulebolagen är föregångare till Skandia som fortfarande har verksamhet i huset. Byggnaden har en fasad i ljus marmor med stora partier av koppar. Fasaden mot Stora Gatan smyckades med reliefen Stenen viskar av konstnären Stefan Thorén. Thulehuset var det första huset som fick börja använda stadens underjordiska trafiktunnel.

Vy från korsningen Stora Gatan och Vasagatan mot kvarteret Leif. Foto: Lasse Fredriksson.
Tre rader med fönster i fasaden mot Vasagatan. Foto: Lasse Fredriksson.
I fasaden del av reliefen Stenen av konstnären Stefan Thorén. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från korsningen Stora Gatan och Köpmangatan mot kvarteret Leif. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?