Kvarteret Manfred

I centrum byggdes flera bank-, affärs- och kontorshus.
Ett exempel på det är i kvarteret Manfred.

Bank-, affärs- och kontorshus

1972-1974

Där uppfördes tre byggnader som upptar kvarterets fulla längd mot Stora Gatan. I korsningen Stora Gatan och Vasagatan uppfördes lokaler för bland annat Göteborgs bank och Apoteket. Byggnaden ger ett tydligt avtryck i stadsmiljön genom sin rödbruna fasad i glaserad chamotte och sitt höga fasadparti i byggnadens nordöstra hörn. I hörnet finns konstverket Stenblomma. Det är utformat av Tadeusz ”Teddy” Sempinski. Verkets mjuka och snudd på organiska former bryter upp och kompletterar fasadens horisontella och vertikala linjer. Byggnaden ritades av Horn & Sundling Arkitektkontor och Alnefelt & Tollbom Arkitektkontor. Den stod klar 1972.

I samma kvarter uppfördes 1973-1974 ytterligare ett bank-, affärs- och kontorshus. Det som vetter mot Stora Gatan och Eriks Hahrs gata. Från början höll PK-banken till i de lokalerna. Byggnaden ritades av arkitekterna Dag och Lennart Ribbing från Stockholm. Byggnaden har två olika fasader mot Stora Gatan. Den ena fasaden är uppförd i brunt tegel och den andra i gul sandsten. En arkad i gatuplan binder samman byggnaderna i kvarteret.

Vy från korsningen Stora gatan och Vasagatan mot kvarteret Manfred. Foto: Lasse Fredriksson
Detaljvy av fönster på fasaden mot Erik Hahrsgata och Svartån. Foto: Lasse Fredriksson
Arkad utmed fasaden mot Stora Gatan med pelare på höger sida. Foto: Lasse Fredriksson
Vy från Stora Gatan och Erik Hahrs gata mot kvarteret Manfred. Foto: Lasse Fredriksson
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?