Kvarteret Märta

Med byggnaden i hörnet Stora Gatan och Slottsgatan inleddes omvandlingen av centrum på Svartåns västra sida. I kvarteret fanns då främst mindre trähus. Här påbörjades även breddningen av Stora Gatan till 22 meter. Byggnaden uppfördes 1959 åt Västmanlands läns Nya Brandstodsbolag, föregångare till Länsförsäkringar, och ritades av arkitekt Paulli Harder från Stockholm.

Imponerande hög byggnad

1959-1964

Dess särskilda karaktär skapas av fasadmaterialet labradorsten i blå kulör. Mot Stora Gatan finns en lång rätlinjig fasad med fönster i stålbågar. En entré är utsmyckad med konstverket Solarium, av Tadeusz ”Teddy” Sempinski. I samma kvarter uppfördes 1962-1964 en imponerande byggnad i fem våningar i hörnet Stora Gatan och Källgatan, det så kallade Märtahuset. Byggnadskroppen mot Källgatan har något alldeles extra, en arkad som bildar ett överhäng på hela 4,5 meter med fribärande tak mot gångbanan. Fasaden kläddes av den italienska kalkstenen travertin och en särpräglad kombination av rödtegel och koppar, samt lättmetallprofiler. Arkitekt är Sergej Mirelius från Stockholm.

Vy från korsningen Stora Gatan och Slottsgatan mot byggnad med blå stenfasader och rader av fönster. Foto: Lasse Fredriksson.
Vid en entré konstverket Solarium med gula och grå nyanser av mosaik gjort av Tadeusz ”Teddy” Sempinski. Foto: Lasse Fredriksson.
Detalj på fasaden där den rödbruna tegelfasaden möter fönsterpartier av trä, koppar och lättmetall. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från korsningen Stora Gatan och Källgatan mot kvarteret Märta och det så kallade Märtahuset. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?