Norekontoret

Norekontoret uppfördes för Aseas räkning som kontorsbyggnad och ritades redan 1939 av stadsarkitekt Erik Hahr i samarbete med Sven Ahlbom.

Aseas kontorsbyggnad

1940-1947

Krigsutbrottet kom emellan och endast källarvåningen uppfördes 1940 som ett skyddsrum. Byggnaden färdigställdes några år efter krigsslutet. Byggnadens röda fasadtegel knyter an till Aseas äldre industribyggnader. Förutom kontorslokaler i fem våningar byggdes en högre del som inreddes till representationslokaler för framstående gäster. När kontoret stod klart var tillgången till lokaler redan knapp och representationslokalerna användes istället som kontor.

Ny från Södra Ringvägen mot Norekontorets röda tegelfasad med sina rader av fönster grupperade tre och tre. Foto: Lasse Fredriksson.
Del av det ljusa trapphuset i byggnadens hörn. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från korsningen Munkgatan och Kopparbergsvägen mot Norekontoret till höger och till vänster del av Melkerhusets glasfasad . Foto: Lasse Fredriksson.
Ny från Södra Ringvägen mot Norekontorets röda tegelfasad med Kopparbergsvägen i förgrunden. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?