Odd fellow-huset

Odd Fellow-huset är ett av stadens mest utpräglade exempel på 1930-talsfunktionalism. Byggnaden har slätputsade osmyckade fasader och höga pivåhängda fönster i bågar av oljebehandlad teak. Trapphuset har fönster i stålkarmar och ett skärmtak täckt av koppar. Trappan är utförd i påkostad vit harbo-marmor med svarta och rosa flammor.

1930-talets funktionalism

1939

Byggnaden ritades av den för Västerås väl kände arkitekten Erik Hahr 1938. Den stod färdig året efter. Huset uppfördes för att inrymma ordenslokaler, butiker, hotell och restaurant. Ordenssalen är välbevarad. Där finns bland annat ett innertak där stjärnbilderna är utmärkta. Lokalerna för hotellverksamhet har byggts om till lägenheter och expeditionslokaler.

Vy från korsningen Källgatan och Stora Gatan mot Odd fellow-huset. Foto: Lasse Fredriksson.
Odd-fellow-huset rakt framifrån med dess ljusa putsfasad, stora fönster och glasparti för trapphuset. Foto: Lasse Fredriksson.
Entréparti i granit och glas. Foto: Lasse Fredriksson.
Perspektivbild där solen skiner mot del av den ljusa putsade fasaden. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?