Västerås polishus

En byggnad som skiljer sig från övriga byggnader i utformning och material är Polishuset. Det ligger i kvarteret Norna 21.

En byggnad som skiljer sig från mängden

1965

Polishuset ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom. Det uppfördes i mitten av 1960-talet. Byggnaden har ett modernt formspråk, väl genomarbetat. Formspråket utgörs av raka och enkla fasader av gjutna betongelement. I fasaden är synlig ballast, bland annat glimrande stenar, en utsmyckning i sig. Rader av fönster förstärker byggnadens horisontella och upprepande uttryck. Byggnaden består av ett flertal osymmetriskt sammansatta byggnadskroppar. En byggnadskropp vilar delvis på pelare. Byggnadens monumentala och fasta uttryck kan även kopplas till dess funktion. Polishuset är byggt av betong, betongelement, lättbetong, plåtelement, asfalt och tegel.

Vy från Källgatan och Västgötegatan mot polishuset och dess grå fasad av betongelement. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy från Västra Ringvägen som visar två av de olika byggnadskropparna. En med betongelement och rader av fönster i fasaden och den andra på pelare och med stora glasytor i fasaden. Foto: Lasse Fredriksson.
En arkad med smäckra runda betongpelare som håller upp en av de osymmetriskt placerade delarna av byggnaden. Foto: Lasse Fredriksson.
Vy rakt framifrån Västgötegatan mot entrésidan av polishuset med dess stabila betongfasad i fem våningsplan och långa rader med fönster. Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?