Västerås stadsbibliotek

Västerås stadsbibliotek har anpassat verksamheten med anledning av covid-19 och tillhandahåller viss service i begränsad omfattning. Här kan du läsa mer.

Den mest utsmyckade byggnaden i Västerås

1956

Västerås stadsbibliotek ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom och invigdes 1956.Från början bestod stadsbiblioteket av två förskjutna byggnadskroppar. Dels en lägre ljust putsad del med glasad vägg som innehöll läsesalar och utställningsrum. Dels en högre del i tegel som innehöll huvudbibliotek och hörsal med mera. Senare har byggnaden byggts till. Fasadteglet är handslaget veberödstegel. Det togs fram för att ansluta till Domkyrkan som ligger bredvid.

Stadsbiblioteket är en av de mest konstnärligt utsmyckade byggnaderna i Västerås. Tegelfasaderna är prydda med en serie av 31 in­murade motiv. De är gjorda av Västeråsskulptören K G Lindholm. På den södra fasaden finns en madonnabild i relief, skapad av Edvin Öhrström. På fasaden mot Vasagatan finns en 25 meter lång mosaik av Erland Melanton. Den är uppförd i glas, granit och pärlemor. Motivet är abstrakt men till vänster finns bokstäverna s, h, och k. Dessa motsvarade de politiska partierna som var representerade i fullmäktige vid bibliotekets tillkomst. Interiört finns verk av konstnärerna Birger Halling och Esaias Thorén. Hallings stora muralmålning i ljushallen föreställer motiv från Västmanland. Den berättar också om olika tecken och bokstävers uppkomst.

Vy från Engelbrektsplan mot Västerås stadsbiblioteks tegelröda fasad. Foto: Lasse Fredriksson.
Till vänster den vackra trädörren in till föreläsningssalen med motivet Poeten och hans musa av Esias Thorén. Till höger entrédelen. Foto: Lasse Fredriksson.
Stor muralmålning i bibliotekets ljushall av Birger Halling Foto: Lasse Fredriksson.
Trappan upp mot bibliotekets entréparti med tegelröd fasad på höger sida och konstverket Maria av Edvin Öhrström Foto: Lasse Fredriksson.
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?