Fackbiblioteket

Byggnaden uppfördes 1990 som ett flerbostadshus och fackbibliotek, som ett komplement till huvudbiblioteket.
Byggnaden ligger i kvarteret Helge 7.

För både bostäder och böcker

Ritat 1990 av Tord Hultman

Fackbiblioteket nås genom en förbindelsebro från huvudbiblioteket. Byggnaden följer befintlig kvartersstruktur utmed Engelbrektsgatan med fasader i liv med övrig bebyggelse. I hörnet Engelbrektsgatan och Västra Utanbygatan är sockelvåningen indragen och höjden på byggnaden accentueras av ett torn. Fasaden mot gatan utgörs av stora glasfönster, ljust rosa slätputs och en sockel i sten. Mot gården formar byggnadskroppen en båge som ramar in innergården. Fasaderna är i glas och släpper in mycket ljus i biblioteket.

En stor bibliotekssal finns på bottenplan och en öppen entresolvåning utgör våning två. Entresolvåningen hålls upp av turkosa pelare och förbinds med bottenvåningen genom en centralt placerad trappa med ett svävande uttryck. Pelarna kallas mushroom kolon genom sin svampformade form. Väggarna i biblioteket är ljusa och materialen domineras av betong, glas och ljusa träslag som harmoniserar med den övrigt ljusa färgskalan. Interiören präglas av att det är högt i tak, och av de stora fönsterytorna och tidstypiska pastellkulörer såsom turkos, gråbeige och aprikosrosa, där den turkosa nyansen fungerar som en accent.

Arkad

En öppen gång under ett hus som bärs upp av pelare.

Blindfönster

Målning på en fasad som ska ge sken av att vara ett fönster.

Element/elementskarvar

Här används begreppet element för att beskriva ett byggnadssätt som avser gjutna fasadblock som är ihopskarvade. Elementskarv är den synliga skarv som uppkommer mellan olika element när de sammanfogas.

Fönsterband

Mer eller mindre sammanhängande rad med symmetriskt placerade fönster på en fasad.

Geometriska fasadelement

Dekorativa byggnadsdelar i fasaden i olika geometriska former så som trianglar, kvadrater eller cirklar.

Harmonisera

Här används det när en eller flera delar medvetet passar ihop till exempel genom färg, material eller genom sin stil.

Horisontell verkan

Ett eller flera fasadelement delar upp byggnadskroppen visuellt och bidrar till att fasaden upplevs randig. Det kan användas för att framhäva fasadens längd och kan få den att upplevas lägre än vad den är.

Klassicismen

En arkitekturstil som har sitt ursprung i antiken Grekland och Rom. Klassicismen har influerat västerländsk arkitektur genom historien och stilelement från klassicismen förekommer även under andra arkitekturstilar så som barocken, renässansen och tjugotalsklassicismen.

Kvartersstad

En stadsmiljö med flervånings sten- och tegelhus anlagda i kvarter som växte fram i europeiska städer under 1800-talets senare del. Kvartersstaden är ofta i ett rutnätsmönster, till skillnad från den tidigare medeltida strukturen med smala slingrande gator.

Mittrisalit

Ett svagt framskjutande parti av en fasad, i mitten av byggnaden.

Modernismen

En rörelse som uppkom efter 1920-talet och pågick fram till ca 1970-talet. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geomtriskt enkel arkitektur, utan ornament, det är konstruktionen i sin helhet som står för den arkitektoniska och konstnärliga utformningen. Modernismen omfattas av olika arkitekturstilar såsom funktionalism och brutalism.

Mönstertegling

Ett sätt att mura med tegel för att uppnå olika mönster i en fasad.

Postmodernistisk arkitektur

Ett mångskiftande begrepp för den motreaktion till modernismens ideal som främst pågick under 1970- och 1990-talet. Postmodernistiska byggnader har ofta dekorativa element helt utan konstruktionsfunktion. Det skiljer sig från den modernistiska byggnadstraditionen där byggnader utformas helt och hållet utifrån funktion.

Rusticerad

Ett kraftigare, ibland utskjutande, mönster i putsen än övrig fasad på byggnaden.

Stålkasetter

Fasadelement som är gjorda i stål.

Sutteräng

Här menas att en byggnad ligger i en sluttning och är anpassad i sitt byggnadssätt till sluttningen.

Tandsnittsfris

En mönsterdekor på en fasad, ofta uppe under taket.

Vertikal verkan

Då fasaden upplevs stående randig och verkar smalare och högre än den är.

Ett torn i hörnet på ett rosa hus med gröna
fönster, röda balkonger och burspråk. Marken är delvis täkt med snö och himlen
är blå.

I hörnet tornar den rosa byggnaden upp sig med med sina gröna fönster, röda balkonger och burspråk.

Fackbibliotekets innegård med ett stort träd i mitten som omgärdas av ett rosa vävt hus med stora turkosa fönster som löper över två våningar.

Mot gårdssidan har fackbiblioteket en välvd byggnadsform med stora glasfönster.

Hitta hit

Engelbrektsgatan 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?