Vallby och BO 90-mässan

Vallby var mässcentrum vid Bo 90-mässan på temat "Framtidens bomiljö i centrum". Vallby ligger i kvarteret Allmogekulturen.

Upprustat miljonprogram fick postmodernistisk kostym

Ritad 1990 av FFNS arkitekter, Västerås och Stockholm, Johansson och Linnman, Stockholm

1990 firade Västerås 1000 år och som en del av jubileumsfirandet arrangerades under tre veckor i juni en bostadsmässa i Västerås, BO 90. Mässcentrum var i Vallby och mässhallen inrymdes i det nya 16 våningar höga huset i Vallby centrum. Temat för bostadsmässan var “Framtidens bomiljö i centrum” och runt omkring i Västerås visades bostadsprojekt upp. Ungefär 70 000 personer besökte mässan.

Under 1960- och 70-talen hade det kommunala bostadsbolaget Mimer byggt cirka 1450 lägenheter som en del av miljonprogrammet i Västerås. Under början av 1980-talet fanns många tomställda lägenheter på Vallby som hotades av rivning. Boende på Vallby motsatte sig rivningen och istället påbörjade Mimer en enorm upprustning av hela stadsdelen för att göra den mer attraktiv. Genom upprustningen fick den modernistiska arkitekturen en ny postmodernistisk kostym.

Flerbostadshusen i området byggdes på med fler våningar och sadeltak. Husen färgades i för tiden populära pastellkulörer och utformades med postmodernistiska formelement såsom runda och halvrunda fönster och burspråk. I centrala Vallby byggdes fem flerbostadshus om till Vallbyinstitutet, som utgjorde ett kombinerat utbildnings- och forskningsinstitut, hotell och kontor.

Tornliknande höghus i gulfärgad betong med balkongrader i mörkblått, lila och turkos.

Det 16 våningar höga tornliknande huset i Vallby centrum med gulfärgad betong med balkongrader i mörkblått, lila och turkos.

Arkad

En öppen gång under ett hus som bärs upp av pelare.

Blindfönster

Målning på en fasad som ska ge sken av att vara ett fönster.

Element/elementskarvar

Här används begreppet element för att beskriva ett byggnadssätt som avser gjutna fasadblock som är ihopskarvade. Elementskarv är den synliga skarv som uppkommer mellan olika element när de sammanfogas.

Fönsterband

Mer eller mindre sammanhängande rad med symmetriskt placerade fönster på en fasad.

Geometriska fasadelement

Dekorativa byggnadsdelar i fasaden i olika geometriska former så som trianglar, kvadrater eller cirklar.

Harmonisera

Här används det när en eller flera delar medvetet passar ihop till exempel genom färg, material eller genom sin stil.

Horisontell verkan

Ett eller flera fasadelement delar upp byggnadskroppen visuellt och bidrar till att fasaden upplevs randig. Det kan användas för att framhäva fasadens längd och kan få den att upplevas lägre än vad den är.

Klassicismen

En arkitekturstil som har sitt ursprung i antiken Grekland och Rom. Klassicismen har influerat västerländsk arkitektur genom historien och stilelement från klassicismen förekommer även under andra arkitekturstilar så som barocken, renässansen och tjugotalsklassicismen.

Kvartersstad

En stadsmiljö med flervånings sten- och tegelhus anlagda i kvarter som växte fram i europeiska städer under 1800-talets senare del. Kvartersstaden är ofta i ett rutnätsmönster, till skillnad från den tidigare medeltida strukturen med smala slingrande gator.

Mittrisalit

Ett svagt framskjutande parti av en fasad, i mitten av byggnaden.

Modernismen

En rörelse som uppkom efter 1920-talet och pågick fram till ca 1970-talet. Modernismen karakteriseras av en avskalad och geomtriskt enkel arkitektur, utan ornament, det är konstruktionen i sin helhet som står för den arkitektoniska och konstnärliga utformningen. Modernismen omfattas av olika arkitekturstilar såsom funktionalism och brutalism.

Mönstertegling

Ett sätt att mura med tegel för att uppnå olika mönster i en fasad.

Postmodernistisk arkitektur

Ett mångskiftande begrepp för den motreaktion till modernismens ideal som främst pågick under 1970- och 1990-talet. Postmodernistiska byggnader har ofta dekorativa element helt utan konstruktionsfunktion. Det skiljer sig från den modernistiska byggnadstraditionen där byggnader utformas helt och hållet utifrån funktion.

Rusticerad

Ett kraftigare, ibland utskjutande, mönster i putsen än övrig fasad på byggnaden.

Stålkasetter

Fasadelement som är gjorda i stål.

Sutteräng

Här menas att en byggnad ligger i en sluttning och är anpassad i sitt byggnadssätt till sluttningen.

Tandsnittsfris

En mönsterdekor på en fasad, ofta uppe under taket.

Vertikal verkan

Då fasaden upplevs stående randig och verkar smalare och högre än den är.

Hitta hit

Allmogeplatsen

Hjälpte informationen på denna sida dig?