Arosmagasinet Hamncaféet

Café och biljettkiosk

Om Arosmagasinet Hamncaféet

Vid Färjkajen, kallad Elbakajen, finns en café-, kontors- och kioskbyggnad, som i över hundra år varit en del av hamnlivet i Västerås. Det började omkring 1913 som en enkel konstruktion utan väggar och med bara ett skärmtak, utvecklades så småningom till ett varumagasin för ångfartyget Aros och blev senare kontorslokal för stadens stuveri- och speditionsföretag.

På hamnplanen framför Elbafärjans kajplats fanns redan 1888 en hamnpaviljong, där varor förvarades och ångbåtspassagerare kunde söka skydd. 1913 revs paviljongen och strax därefter uppfördes istället ett större hamnskjul på platsen. Skjulet var av en enkel konstruktion utan väggar och med bara ett skärmtak av plåt till skydd för gods och passagerare. Skjulet hörde till ångfartyget Aros, som hade sin tilläggsplats där, och kallades därför Arosskjulet och senare Arosmagasinet.

Skjulet fick väggar runt 1919 och en mindre verkstad inreddes i slutet av 1920. En ombyggnation genomfördes i början av 1930-talet, men byggnaden användes fortfarande som varumagasin. På 1940-talet byggdes det även kontorslokaler för Västerås skeppsstuveri AB.

Senare tillbyggnader och ändringsarbeten har gett det gamla hamnmagasinet dess nuvarande utseende. Under de senaste decennierna har byggnaden fungerat som biljettkiosk, kontor, hamncafé och på senare tid även som restaurang.

Hamnen 1890-tal

Hamnen 1890-tal. Foto: Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Äldre svartvit bild över hamnen och den pir som finns vid Arosmagasinet.

Hamnen 1910-tal. Foto: Sjöbergs bokhandel, Västerås stadsarkiv.

Arosmagasinet 1920-tal

Arosmagasinet 1920-tal. Foto: Sjöbergs bokhandel, Västerås stadsarkiv.

Bild av Västerås hamncafe, en pir med massor av båtar och mälaren.

Arosmagasinet 1945. Foto: Carl Henning, Västerås stadsarkiv.

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?