Falkenbergska kvarnen

En bevarad kvarnmiljö invid Svartån

Om Falkenbergska kvarnen

Bredvid Svartån ligger Falkenbergska kvarnen. Det är en av många kvarnar som legat utmed Svartån. Den är ett av få bevarade spår av vattennära verksamheter längs Svartån i Västerås.

Namnet Falkenberg kommer från den grevliga släkten Falkenberg af Bålby som 1730 köpte de dåvarande två kvarnarna. Nuvarande kvarnbyggnad är från slutet av 1800-talet och användes ända fram till 1968. Utöver själva kvarnbyggnaden finns det fler byggnader på platsen från 1800-talet som berättar om verksamheten vid kvarnen. I området finns ett magasin och stall samt en kvarnmästar- och mjölnarbostad med flera ekonomibyggnader. Några av byggnaderna är byggda i äldre byggnadsteknik. Magasinet och stallet är byggt i korsvirkesteknik och till kvarnmästarbostaden hör en loftbod. Under 1980-talet renoverades kvarnen och idag äger bostadsbolaget Aroseken byggnaden.

Falkenbergska kvarnen, i början av 1900-talet. Foto: Vykort, Västerås stadsarkiv.

Den före detta kvarnbyggnaden vid Falkenbergska kvarnen intill Svartån. I grunden finns natursten och byggnaden har fasader av stående träpanel (Karlslund 3).

Den före detta kvarnbyggnaden. Foto: Västmanlands läns museum.

Före detta magasin och stall vid Falkenbergska kvarnen från 1800-talet. Byggnaden är uppförd i korsvirkesteknik och har tegeltäckt sadeltak (Karlslund 3).

Före detta magasin och stall från 1800-talet. Foto: Västmanlands läns museum.

Före detta kvarnmästarbostaden med fasader av faluröd locklistpanel och tegeltäckt sadeltak från första hälften av 1800-talet (Karlslund 2).

Före detta kvarnmästarbostaden. Foto: Västmanlands läns museum.

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?