Gamla Folkets hus

Folkets hus eller Hahrska palatset

Om Gamla Folkets hus

Gamla Folkets hus, eller Hahrska palatset, var Arbetareföreningens första egna Folkets hus-lokaler. Byggnaden uppfördes 1920 och arkitekten var Erik Hahr. Byggnaden kallas därför idag för Hahrska palatset.

Det första Folkets hus som byggdes i Västerås åt Arbetarföreningen har en tydlig koppling till arbetarbostäderna och industrin runtomkring. Redan 1890 hade företaget Allmänna Elektriska Aktiebolaget (ASEA) bildats och i kvarteren söder om gamla Folkets hus fanns industrierna.

I kvarteren strax norr om Folkets hus hade Asea redan 1913 börjat bygga arbetarbostäder. Byggnaderna runtomkring kan tillsammans ge oss en förståelse av hur stadens industriarbetares vardag tedde sig i början av 1900-talet.

Byggnaderna berättar också om ett viktigt utvecklingsskede i stadens historia med koppling till industri och företaget ASEA men Folketshusföreningens första lokaler i Västerås berättar om ett viktigt utvecklingsskede i Arbetarföreningens historia.

Byggnaden har ett borgliknande utseende med klassicistiska drag, som speglar dåtidens byggnadsideal.

Svartvit bild på gamla folkets hus. 2 vånings byggnad i puts och tegel. Fina detaljer upptill takläkten ger karaktär till byggnaden.

Folkets hus, tidigt 1900-tal. Foto: Vykort, Västerås stadsarkiv.

Rosa 2 vånings byggnad i rosa puts och tegel. Fina detaljer upptill takläkten ger karaktär till byggnaden.

Folkets hus, 2020. Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum.

Rosa 2 vånings byggnad i rosa puts och tegel. Fina detaljer upptill takläkten ger karaktär till byggnaden.

Folkets hus, 2020. Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum.

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?