Gamla VLT-huset

Tidningshus i mer än sextio år

Om Gamla VLT-huset

Utmed Stora gatan, i kvarteret Livia, hade Vestmanlands Läns Tidning (VLT) sin redaktion från 1928 och fram till att VLT-skrapan bredvid byggdes på 1960-talet.

Den byggnad som finns idag byggdes för Vestmanlands Läns Tidning (VLT) 1928-1930 efter ritningar av arkitekt Erik Hahr.

Byggnaden är utförd i tidstypisk tjugotalsklassicism och är väl bevarad i helhet och detaljer med proportioner, utformning och material. Några typiska drag på byggnaden är den regelbundna fönstersättningen, husets slätputsade fasader samt tandsnittsfrisen som ramar in gavel och takfoten.

Den stenlagda platsen strax öster om huset kallas för Anders Pers plats efter en tidigare redaktör på VLT. Platsen var en del av VLT:s gård och tidigare var det staket runt den. Två höga kastanjeträd växte på gården varav det sista togs bort 2019.

Platsbildningen har enligt ett tidningsurklipp från 1961 behållits med anledning av att ge Sundinska huset ”den inramning som dess herrgårdsmässiga fasad kräver”.

Anders Pers plats år 1932 med gräsyta och kastanjeträd. Byggnaden i fyra våningar uppfördes 1928-1930 och ritades av arkitekt Erik Hahr. Vlm-Blom 532.

VLT-huset till vänster och Kullska huset, där Konstmuseet låg, omkring 1930-tal. Foto: Ernst Blom, Västmanlands läns museum.

Stora gatan med gamla VLT-huset till höger, 1945. Foto: Carl Henning, Västerås stadsarkiv.

Gamla VLT-huset, 1960-tal. Foto: Byggnadsnämndens arkiv, Västerås stadsarkiv.

Byggnad där Västmanlands läns tidning huserade under många år från 1928-1930. Byggnaden har ljust slätputsade fasader, tandsnittsfris och plåttäckt sadeltak (Livia 18

Gamla VLT-huset, 2020. Foto: Västmanlands läns museum.

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?