Gustavsgatan 2A

Stadsarkitekten Sven Ahlboms hem i 50 år

Om Gustavsgatan 2A

Funkishuset på Gustavsgatan 2A bredvid Mariaberget var under 50 år arkitekten Sven Ahlbom och hans familjs hem. Huset ritades 1930 av hans företrädare som stadsarkitekt, Erik Hahr. Genom ett par om- och tillbyggnationer satte Ahlbom så småningom sin egen prägel på huset. Sven Ahlbom var verksam som stadsarkitekt i Västerås 1936-1947, men hans mest betydande byggnader kommer från 1950- och 1960-talen. Han och hans arkitektkontor skapade då bland annat Västerås stadshus, stadsbiblioteket, gamla VLT-huset och polishuset. Vid uppfarten till huset finns en mur som verkar ha byggts med överblivet tegel från bygget av stadsbiblioteket.

På 1930-talet, mot slutet av tiden som stadsarkitekt i Västerås, hade Erik Hahr gått över till tidens modernistiska och funktionella byggnadsstil. De få villor och mindre bostadshus som han ritade under denna period var enkla släta byggnader med sadeltak. Ett undantag med en mer personlig utformning är funkishuset med adress Gustavsgatan 2A som ritades av Hahr 1930. Det är ett ljusputsat enfamiljshus i två våningar med en kvadratisk plan. Taket är ett pyramidformat säteritak av tegel. De sexdelade fönstren har luckor som betonar husets bredd. Tomtens kulliga mark gjorde att Hahr kunde placera ett garage på baksidan i källaren.

Sven Ahlbom och hans familj bodde inte i huset från allra första början, utan flyttade in i början av 1940-talet. Eftersom satte Ahlbom sin egen prägel på huset. 1943 gjorde han en tillbyggnad i öster som han använde som arbetsrum och 1948 byggdes en numera riven trädgårdspaviljong norrut på tomten. Senare byggde han även en fristående garagebyggnad. De mesta av husets originalkaraktär har bevarats. Vid uppfarten på västra sidan om huset finns en låg trädgårdsmur. Den första biten av muren består av mönstrade tegelstenar som liknar dem som finns i stadsbibliotekets fasad. Man kan därför tro att Sven Ahlbom lät bygga muren av överblivna stenar från biblioteksbygget.

Funkishuset var Sven Ahlboms och hans familjs hem i nära 50 år och han avled här 1990.

Sven Ahlbom i stadsbiblioteket bredvid en snurrtrapp1955.

Sven Ahlbom i stadsbiblioteket 1955. Foto: Bertil Forsén, Västerås stadsarkiv

Orange tegelbyggnad i kubform bakom en rondell klädd i blommor.

Stadsbiblioteket 1969. Foto: Stadsbyggnadskontoret, Västerås stadsarkiv

Edit och Sven Ahlbom i hemmet 1986.

Edit och Sven Ahlbom i hemmet 1986. Foto: Bertil Forsén, Västerås stadsarkiv

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?