Länssparbanken

Ett bankpalats i nationalromantisk stil

Om Länssparbanken

Det storslagna huset i nationalromantisk stil i hörnet av Slottsgatan och Västgötegatan kallas ofta Länssparbanken, eftersom Västmanlands läns sparbank länge hade sina lokaler här. Byggnaden med slammade tegelfasader och valmade tekeltak uppfördes 1916 och är ett verk av dåvarande stadsarkitekten Erik Hahr. En utmaning för arkitekten var att få det nya huset att smälta in med teatern och övrig äldre bebyggelse längs Slottsgatan. Hahr delade därför in sparbankshuset i flera byggnadssektioner med olika höjd.

Västmanlands läns sparbank grundades 1864 och hade i början av 1900-talet sitt kontor i Stora Westmannia intill Munkgatan. Men utrymmet där hade blivit för trångt och därför anlitades stadsarkitekten Erik Hahr för att rita ett helt nytt kontorshus. Förutom banklokaler skulle även ett försäkringsbolag, en domstol samt bostäder rymmas i byggnaden.

Erik Hahrs resultat blev ett väldigt byggnadskomplex i tegel, med slammade fasader som numera är ljust gula, men som tidigare var ljusgrå. För att undvika att huset blev alltför dominerande intill teatern, som Hahr ritat några år tidigare, och Slottsgatans äldre bebyggelse, konstruerades huset i flera byggnadsdelar med olika höjd. Byggnadskomplexet hålls samman av tegeltäckta och valmade sadeltak. De rundbågiga portalerna är säkert tänkta att påminna om Vasatiden och även den långa längans bottenvåning har fönster med runda bågar. I övrigt är fönstren enkelt utformade med små spröjs.

Fasaden ut mot Slottsgatan på den låga portbyggnad som förr var ingång till banken pryddes ursprungligen av reliefen ”Såningsmannen” av Carl Fagerberg. Reliefen är numera flyttad till en annan del av Länssparbankens hus.

Västmanlands läns sparbank slogs 1976 samman med ett par andra sparbanker och är numera en del av Swedbank.

Man står och pekar på bilder av Länssparbanken.

Bilder av Länssparbanken, Foto: Arvid Ridner, Västerås stadsarkiv

Gul tegelfasad glimtar fram mellan lummiga träd sett från Stadsparken.

Länssparbanken 1945. Foto: Carl Henning, Västerås stadsarkiv

Gatukorsning med länssparbanken i gul tegelfasad med matchande gula markiser och rött tegeltak.

1970-talets Länssparbanken. Foto: Stadsbyggnadskontoret, Västerås stadsarkiv

Gatukorsning med länssparbanken i gul tegelfasad med matchande gula markiser och rött tegeltak.

Länssparbankshuset, Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?