Mälardalens högskola Gåsmyrevreten

Från trädgårdsstaden på Gåsmyrevreten till campusområde

Om Mälardalens högskola Gåsmyrevreten

Från mitten av 1960-talet började kommunen successivt köpa in tomter i området med avsikten uppföra en högskola. Bostadshus revs allt eftersom och 2000 återstod endast tre småhus från 1910-talet. Inledningsvis planerades dessa att sparas, men de revs till slut för att ge plats åt en parkeringsplats. Mälardalens högskolas första byggnader uppfördes 1992 och ritades av Nyréns Arkitektkontor AB.

Stadsdelens namn Gåsmyrevreten kommer från att en av stadens sex tullar, Gåsmyrtullen, låg här på 1600- och 1700-talen. Gamla mynt från den tiden har hittats på platsen. Under mitten av 1800-talet uppkom namnet Gåsmyrvreten. Vret betyder äng.

Kring sekelskiftet 1900 började småhus och egnahemsbebyggelse att byggas på rätvinkliga mindre tomter. Bostadshus och uthus var individuellt utformade. I området låg en handelsträdgård och i öster slingrande sig Persbobäcken.

Tegelbyggnads fasad i mordern stil orange-rosa tegel och stora fönster.

Mälardalens Högskola. Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum

Svart vit bild av Gåsmyrevreten 1991. Bostadsgata med asfalterad väg och hus med tegeltak.

Gåsmyrevreten 1991. Foto: okänd, Västerås stadsarkiv SBKs samling

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?