Nya VLT-huset

Nymodernism i Västerås äldre kvarter

Om Nya VLT-huset

Sedan början av 1990-talet huserar Västmanlands länstidning utmed Slottsgatan i en glasbyggnad.

VLT-huset är ritat av den finske arkitekten Jaako Laapotti och byggdess 1988-1990. Fasaden består av 3700 kvadratmeter glas. Glasfasaderna gör att de äldre byggnaderna runtomkring speglar sig i byggnadens fasader.

Byggnaden är utförd i en särskild konstruktion för att så få åtgärder som möjligt skulle göras i de medeltida kulturlagren på tomten. Några få grundpelare och mellan dem bärlinor av betong, bär upp bottenplattan. Den glasade huvudfasaden bärs upp av 40 meter långa massiva stålstänger.

Byggnaden är den mest uttalade nymodernistiska byggnadsverket i Västerås och har hög arkitektonisk kvalitet. Den är intressant ur ett byggnadstekniskt perspektiv samt för sin öppna planlösning och glasade fasader.

Stor byggnad med glasfasad, entrétrappor upp till entrédörren.

VLT-huset 1993. Foto: Västerås stad, Västerås stadsarkiv

Stor byggnad med glasfasad.

VLT-huset. Foto: Emma Karp, Västmanlands läns museum

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?