Rådhuset

Västerås hundraåriga maktcentrum vid Fiskartorget

Om Rådhuset

Rådhuset invigdes den 12 november 1860. Det är ritat av arkitekt Per Johan Ekman i nyrenässans och rymde från början både en rådsal och en utsmyckad festsal på övervåningen. Byggnaden användes som rådhus under lite mer än hundra år, fram till 1963 när det nya stadshuset stod färdigt.

Dagens rådhus invigdes 12 november 1860 där Ekholmska gården hade legat. Bygget blev möjligt tack vare en privat donation om 10 000 riksdaler från brukspatron Fredrik Langenberg. I samband med donationen, 1856, krävde Langenberg att det nya rådhuset skulle byggas så fort som möjligt. Det var kanske på sin plats, eftersom Västerås i praktiken hade stått utan rådhus i drygt tre decennier mellan 1830 och 1860. Langenbergs donation var inte så stor jämfört med totalkostnaden av bygget som gick på 125 000 riksdaler, inklusive rådhusets inredning.

Resultatet blev en byggnad i nyrenässans av arkitekt Per Johan Ekman med en festsal! En ”bal- och festivitetsvåning” med takrosetter och pelare inomhus. Kung Oscar II åt middag där 1876 efter att han hade invigt den nya järnvägen. Festsalen kunde också användas som teater, och så var det till 1884 när Sundinska huset tog över rollen som stadshus (representationshus) med festvåning. Efter 1884 användes rådhusets festsal som stadsfullmäktigesal.

Rådhuset användes av magistraten och senare av stadsfullmäktige (som uppstod med kommunreformen 1862) under hundra år mellan 1860 till 1963. 1963 kunde stadens politiker flytta över till det av Sven Ahlbom ritade stadshuset. I det gamla rådhuset flyttade Västerås konstmuseum in 1972 till 2010. Sedan 2010 används byggnaden för förskoleverksamhet.

Gammal svart vit bild på rådhuset från långt håll. Framför går ån och man ser större träd.

Rådhuset, 1870-talet. Foto: Olof Viklund, Västerås stadsarkiv, advokat Nymans samling

Vykort i färg med en handskriven hälsning. Motivet är Rådhuset som det såg ut cirka år 1900. Vyn är tagen från Stadsparken, med en park med palmer samt Svartån i förgrunden.

Rådhuset som det såg ut cirka år 1900. Foto: Västerås stadsarkivs vykortssamling

Rådhuset från håll, ån slingrar fram omgivet av grönskande träd.

Rådhuset, 1960. Foto: Åke V Larsson, Västerås stadsarkiv

Svartvit bild på ett femtiotal män och kvinnor som sitter vid skrivbord i tre rader. Alla har papper framför sig, många sitter och läser eller skriver. Det är högt i tak och stora kristallampor är tända i taket.

Fullmäktige sammanträder i Rådhuset, 1962. Foto: Åke V Larsson, Västerås stadsarkiv

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?