Skrapan

Västerås första skyskrapa ett landmärke i staden

Om Skrapan

1988–1990 byggdes ett höghus i centrala Västerås, kallad Skrapan. Byggnaden är 81 meter hög, näst högst i staden, och husets glasfasader, är ett tydligt landmärke i staden.

Byggnaden inom kvarteret Lorens 14 kallas Skrapan. Byggnaden ritades av arkitekterna Boris Culjat och Bengt Ahlkvist, Stockholm, och byggdes 1988–1990. Skrapan är 81 m högt och har 25 våningar eller 27 våningar om man räknar med parkeringshuset i källaren. Byggnaden sträcker sig över ett helt kvarter. Den har en glasad höghusdel med diagonal avslutning men har även fasader av rött tegel.

Skrapan väckte stor debatt i Västerås under 1980-talet med tanke på dess höjd. Byggnaden berättar om dåtidens politiska önskan att ge centrum ett modernt inslag och sätta staden på kartan. Detta genom en symbol för Mälarstaden och ett expansivt Västerås.

Byggnaden är idag en välkänd symbol för det moderna Västerås och ett framträdande inslag i stadsbilden. Särskilt är det den glasade höghusdelen med den diagonala avslutningen som har ett uttalat symbolvärde.

Byggnaden inrymmer idag affär, hotell, restaurang, kontor och lägenheter.

Under 1970-talet var delar av kvarteret Lorens en parkering. I kvarteret längs med Stora Gatan låg biografen Odeon.

En tvåvåningsbyggnad med skyltfönster och namnet Odeon som neonskylt.

Herrfrisör, cykelbutik, urmakare och biografen Odeon på 1960-talet. Huset revs när Skrapan byggdes. Foto: Västerås stadsarkiv

Korsningen Stora Gatan - Kopparbergsvägen där varuhuset Punkt syns i vänsterkanten och låga byggnader syns i högerkanten.

Stora Gatan från öst, på 1960-talet, före högertrafikomläggningen. Foto: Västerås stadsarkiv

Byggarbetsplatsen där Skrapan byggs, lyftkranar och betongfundament.

Skrapan byggs 1989. Foto: Stadsbyggnadskontorets samling, Västerås stadsarkiv

Skrapan, en byggnad gjort i mestadel glas.

Skrapan uppförd 1991. Foto: Stadsbyggnadskontoret, Västerås stadsarkiv

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?